Ikan
04.06.07,15:08
Ahoj poraďaci, viem, že príspevkov k tejto téme je veľa , no aj tak prosím o radu. Holanská firma, ktorá je platcom DPH v Holansku si u nás objednala prepravu, ktorá sa realizuje len na území Slovenskej republiky. My sme platcami DPH a mám vystaviť faktúru na túto prepravu. Mám to faktúrovať s DPH alebo bez? Ešte raz vďaka za príspevky.
Vladimír Ozimý
04.06.07,18:32
keď si zoberiem do úvahy par. 16 ods 1 vychádzami z toho len jedno a to ak je holandska firma platiteľom DpH v svojej krajine a vy ste registrovaný v SR a preprava začína v SR tak potom vystavujete bez DPH a oni sú povinný si to samozdaniť.
Monika Kováčová
04.06.07,19:21
Vladimírovi troška zaoponujem, pretože síce § 16 odst. 1 áno, ale odstavec 2 nie. Nejde teda o prepravu medzi 2 členskými štátmi.

(1) Miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.

(2) Na účely odseku 1 sa rozumie

a) prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na územiach dvoch rôznych členských štátov; prepravnou službou tovaru medzi členskými štátmi je aj preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na území toho istého štátu, ak táto preprava je dpriamo spojená s prepravou tovaru, pri ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na územiach dvoch rôznych členských štátov,
Monika Kováčová
04.06.07,19:24
Takže postup bude podľa § 15 odst. 3

Miesto dodania služby
§ 15
(3) Miestom dodania prepravných služieb je miesto, kde sa preprava alebo jej časť vykonáva, s výnimkou podľa § 16 ods. 1.

Faktúra bude so Slovenskou DPH, pretože výnimka § 16/1 sa týka len prepravy medzi členskými štátmi....
Vladimír Ozimý
05.06.07,06:18
no dobre Vladimír berie späť :)...aj keď si treba prečítať aj druhú vetu pragrafu 16 ods 2 pism a) z toho mi vychádza pokiaľ tovar bol dovezený od niekiaľ z členského štátu a oni vykonajú prepravu len v rámci slovenska nebude v takom prípade bez DPH...to len uvažujem
ALBO
05.06.07,07:11
no dobre Vladimír berie späť :)...aj keď si treba prečítať aj druhú vetu pragrafu 16 ods 2 pism a) z toho mi vychádza pokiaľ tovar bol dovezený od niekiaľ z členského štátu a oni vykonajú prepravu len v rámci slovenska nebude v takom prípade bez DPH...to len uvažujem

Potom ste mali aj v prvej odpovedi napísať:
Ak je táto časť prepravy na území slovenska len súčasťou prepravy pre holandskú firmu medzi štátmi EU potom bez DPH, ak ide len o prepravenie tovaru z jedného miesta na druhé v rámci slovenska potom s DPH.
Ikan
05.06.07,09:18
Vďaka za rady.... len ešte jedna úvaha.... my totiž ako firma prevádzkujeme taxislužbu... to znamená, že preprava nie je s tovarom.... prepravujeme ľudí napr. z Letiska do rôznych miest Slovenska. Tak ako ? Fakturujem s DPH alebo bez?
ALBO
05.06.07,09:23
Vďaka za rady.... len ešte jedna úvaha.... my totiž ako firma prevádzkujeme taxislužbu... to znamená, že preprava nie je s tovarom.... prepravujeme ľudí napr. z Letiska do rôznych miest Slovenska. Tak ako ? Fakturujem s DPH alebo bez?
fakturujete s dph
Ikan
05.06.07,10:17
Ďakujem za radu a prajem pekný deň.