ceruzka-sk
04.06.07,15:25
Mám otázku ohľadne nákupu a predaja tovaru v EÚ v súvislosti s DPH a spotrebných daní: Česká firma (A) vystaví faktúru za predaj piva slovenskej firme (B). Slovenská firma toto ďalej faktúruje inej českej firme (C), ktorá má prevádzku aj v Taliansku. Pivo - teda tovar ide priamo z Čiech do Talianska. Všetky firmy sú platcami DPH vo svojom štáte a prepravu zabezpečuje nejaká ďaľšia firma. Ako je to v tomto prípade s DPH a so spotrebnou daňou z piva? Ktorá firma kde odvádza DPH a spotrebnú daň? A ešte- neviem, či je to dôležité, ale konateľom v slovenskej firme (B) a českej firme (C) je tá istá osoba a táto osoba je aj jediným spoločníkom v slovenskej firme (B).
Ďakujem za pomoc
Excise Duty
04.06.07,17:51
U nepriamych daní platí základné ale veľmi dôležité pravidlo, podľa ktorého sa má tovar zdaniť v tom členskom štáte, v ktorom sa má spotrebovať. Pivo teda musí byť zdanené v Taliansku, a to sadzbami oboch daní podľa talianskej legislatívy. Sadzba spotrebnej dane na pivo je v Taliansku 2,35 EUR/hl/° Plato a DPH 20 %. Daň musí zaplatiť firma C. Keďže sa má preprava piva uskutočniť z ČR priamo do Talianska, je potrebné postupovať podľa zákona č. 353/2003 Sb. (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_number1=353/2003&PC_8411_name=o%20spotřebních%20daních&PC_8411_l=353/2003&PC_8411_ps=10#10821) o spotřebních daních, z otázky nie je zrejmé, či firma A je prevádzkovateľom daňového skladu a ako je registrovaná firma C v Taliansku. Toto je veľmi dôležité vedieť, pretože je to rozhodujúce pre postup prepravy, ktorá by sa mala podľa postavenia oboch firiem uskutočniť buď v režime pozastavenia dane s použitím sprievodného dokumentu alebo v režime daňového voľného obehu s použitím zjednodušeného sprievodného dokumentu (pozor, v Českej republike sa pozastavenie dane nazýva „podmíněné osvobození od daně“). Na prepravu piva musí byť tiež zložená zábezpeka podľa príslušného ustanovenia českého zákona o spotrebnej dani!
Ak prepravu uskutoční nejaká ďalšia firma, tento prepravca musí mať pri sebe vždy druhý až štvrtý diel sprievodného dokumentu, ak sa preprava uskutoční v režime pozastavenia dane alebo druhý a tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu, ak sa preprava uskutoční v režime daňového voľného obehu.
ceruzka-sk
06.06.07,14:10
Ďakujem pekne za promptnú a vyčerpávajúcu odpoveď. Ešte skúsim zistiť postavenie tej českej firmy (C) v Taliansku. Firma (A), ktorá predáva to pivo, je pivovar Český Krumlov. Verím, že oni sa vyznajú, ako majú postupovať pri predaji svojich produktov.
Excise Duty
06.06.07,14:18
Ďakujem pekne za promptnú a vyčerpávajúcu odpoveď. Ešte skúsim zistiť postavenie tej českej firmy (C) v Taliansku. Firma (A), ktorá predáva to pivo, je pivovar Český Krumlov. Verím, že oni sa vyznajú, ako majú postupovať pri predaji svojich produktov.

OK, teda firma A je daňovým skladom, je vhodné aby daňovým skladom alebo minimálne oprávneným príjemcom bola v Taliansku zaregistrovaná aj firma C. Preprava piva sa potom môže uskutočňovať v režime pozastavenia dane.