revik
04.06.07,16:51
Pekny den,

surfujem po internete a na roznych strankach nachadzam v uctovnej osnove ucet 581 Naklady na zmenu metódy... tento ucet uz ale nie je v PUP od Ing. Cenigovej (vydanie 2007)... bol tento ucet vypusteny (aj skor?)

Nasa spolocnost je spracovatelom odpadu a doteraz sme chybne uctovali o prijatom odpade ako o tovare. Chceme to uviest na pravu mieru a prestat o nom uctovat, pricom doterajsie zasoby v uctovnej evidencii by som mal zrusit predpokladam nejakym zapisom oproti nakladom. Neviete mi prosim poradit ako by sa to malo uctovat?

Dakujem

Revik
Danila
04.06.07,17:02
Pekny den,

surfujem po internete a na roznych strankach nachadzam v uctovnej osnove ucet 581 Naklady na zmenu metódy... tento ucet uz ale nie je v PUP od Ing. Cenigovej (vydanie 2007)... bol tento ucet vypusteny (aj skor?)

Nasa spolocnost je spracovatelom odpadu a doteraz sme chybne uctovali o prijatom odpade ako o tovare. Chceme to uviest na pravu mieru a prestat o nom uctovat, pricom doterajsie zasoby v uctovnej evidencii by som mal zrusit predpokladam nejakym zapisom oproti nakladom. Neviete mi prosim poradit ako by sa to malo uctovat?

Dakujem

RevikZ Tvojho príspevku mám pocit, že by si mal skontrolovať celé účtovníctvo. A nielen preto, že účtuješ prijatý odpad ako tovar. Ale ak odpad prijímaš na sklad, neviem, ako dlho trvá jeho spracovanie, tak ho zo skladu vydaj na súvzťažne k účtu 501. A vzhľadom na celkový technologický proces by bolo vhodné mať k tomuto účelu vypracovanú internú smernicu.
Monika Kováčová
04.06.07,17:46
účet 581 - Náklady na zmenu metódy, pôvodne sa účtovalo na tomto účte pri zmene z JÚ na PÚ...... (obdobne 681-Výnosy zo zmeny metódy)

v súčasnosti tento účet je už vypustený s postupov účtovania a vznikli nové účty 428,429.

Tieto účty však nemôžeš použiť - neriešia tvoj problém. Ale otázku som zodpovedala.
revik
04.06.07,21:11
Z Tvojho príspevku mám pocit, že by si mal skontrolovať celé účtovníctvo. A nielen preto, že účtuješ prijatý odpad ako tovar. Ale ak odpad prijímaš na sklad, neviem, ako dlho trvá jeho spracovanie, tak ho zo skladu vydaj na súvzťažne k účtu 501. A vzhľadom na celkový technologický proces by bolo vhodné mať k tomuto účelu vypracovanú internú smernicu.

Tak to mas 100% pravdu, Pracujem na tom, aby sa vo firme zefektivnili procesy, okrem ineho aj na uctarni.

O tomto probleme som tu uz pisal, ale nikto mi poriadne nevedel poradit. Ja viem ze to je dost ojedinely pripad... To ze o tom odpade uctujeme ako o tovare, je iba dosledok "opatrnosti" nasej auditorky. Pritom na to uctovanie nie je logicky dovod. Pri ziskavani odpadu nemame ziadne naklady, ktore by nam nehradil kolektivny system spracovatelov odpadu. Ked ten odpad prijmeme na sklad (operativnu evidenciu v mnozstevnych jednotkach vedieme) vopred nevieme, ci ten odpad budeme vediet predat (vznikne vynos) alebo ho budeme musiet nechat zlikvidovat (vznikne naklad). Preto si myslim, ze to tovar nemoze byt, a za zrusenie uctovania o tomto odpade hovori aj to, ze nie je mozne ocenit ho.

Co by ste poradili? Ja by som chcel existujuce zasoby "tovaru" dostat jednorazovo internou smernicou do nakladov a dalej viest iba operativnu evidenciu skladu s odpadom v mnozstevnych jednotkach. To na vlastne prikazuje zakon o odpadoch.

Dakujem za konstruktivne navrhy.

Revik
revik
05.06.07,07:43
Prosim Vas, pomozte mi to rozlusknut. Horia mi terminy a ja si stale neviem rady. Dakujem
Danila
05.06.07,09:12
Prosim Vas, pomozte mi to rozlusknut. Horia mi terminy a ja si stale neviem rady. Dakujemrevik, poradiť na základe Tebou zadaných informácií nie je možné. Odpadové hospodárstvo je veľmi široký pojem, k torom pojednáva okrem zákona veľké množstvo smerníc, ktoré je nutné aplikovať v konkrétnej účtovnej jednotke. Spracovanie odpadu je realizované rôznymi metódami, a keď to nie je možné tak uskladnením/spaľovaním. Možno sa aj pri uvažovaní o tovare dotýka istých možností, vychádzajúc z informácie, že skláadkovanie v Rakúsku, Nemecku je intenzívne nahrádzané mechanicko-biologickými technológiami. A odpad ako tovar je jedna-dve na svete. Zoberúc do úvahy len skládku ako takú - miesto uskladnenia/ v zemi, alebo nad zemou/ a iné členenie v posudzovaní k ochranným opatreniam / kontrola zbytkov/ si vyžaduje dôkladnú znalosť firmy a jej činnosti pre vypracovanie smernice o účtovaní. Všetky ostatné rady by neboli seriózne.
andrej_rv
05.06.07,23:33
..To ze o tom odpade uctujeme ako o tovare, je iba dosledok "opatrnosti" nasej auditorky. Pritom na to uctovanie nie je logicky dovod. Pri ziskavani odpadu nemame ziadne naklady, ktore by nam nehradil kolektivny system spracovatelov odpadu. Ked ten odpad prijmeme na sklad (operativnu evidenciu v mnozstevnych jednotkach vedieme) vopred nevieme, ci ten odpad budeme vediet predat (vznikne vynos) alebo ho budeme musiet nechat zlikvidovat (vznikne naklad).
Co by ste poradili? Ja by som chcel existujuce zasoby "tovaru" dostat jednorazovo internou smernicou do nakladov a dalej viest iba operativnu evidenciu skladu s odpadom v mnozstevnych jednotkach. To na vlastne prikazuje zakon o odpadoch.

Účtovanie o odpade ako o tovare je zrejme naozaj nesprávne - podľa § 17 ods. 9 Postupov PÚ sa o tovare sa účtuje: ".. ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie..". Odpad prijatý na spracovanie by sa mal účtovať ako materiál.
To, že pri získavaní odpadu nevznikajú v súvislosti s jeho obstaraním žiadne náklady (resp. sú plne refundované či už z recyklačného fondu alebo pôvodcami odpadu), podľa mňa ešte nemusí byť dôvodom, že o prijatom odpade nebudete účtovať ako o zásobách (= materiáli) a budete ho viesť len v operatívnej evidencii vo fyzických jednotkách.


...a za zrusenie uctovania o tomto odpade hovori aj to, ze nie je mozne ocenit ho..
Ani s týmto názorom by som celkom nesúhlasil. Podľa všetkého získavate odpad na spracovanie bezodplatne. V zmysle zákona o účtovníctve - § 25 ods. 1 písm. d) bod 1 sa bezodplatne nadobudnutý majetok oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Táto reprodukčná cena sa môže stanoviť napr. znaleckým posudkom alebo kvalifikovaným odhadom.


Ja by som chcel existujuce zasoby "tovaru" dostat jednorazovo internou smernicou do nakladov a dalej viest iba operativnu evidenciu skladu s odpadom v mnozstevnych jednotkach. To na vlastne prikazuje zakon o odpadoch.
Podľa môjho názoru na jednorazové preúčtovanie zásob do nákladov nejaká opora v zákone o účtovníctve ani v Postupoch PÚ veľmi nie je. Smernica nato asi stačiť nebude a zrejme by aj tak šlo o nedaňové náklady.
K Tvojmu príspevku je málo ohlasov aj preto, že v ňom chýbajú takmer všetky dôležité informácie. Na jednej strane uvádzaš, že ste o odpade účtovali ako o tovare, a vzápätí, že odpad nie je možné oceniť a na jeho získanie nevznikli žiadne náklady... Na aké účty ste vlastne ten tovar účtovali a v akých cenách ? Bez toho je ťažko navrhovať nejaké riešenie na "vyčistenie" skladu. Určite by pomohli aj informácie o tom, o aký odpad vlastne ide, prečo ho vlastne spracovávate (v čom spočíva váš "biznis"), kto financuje náklady na spracovanie i prevádzku firmy, aký podiel tvoria tržby za vyseparovanú časť odpadu, akým spôsobom sa nepoužiteľný odpad likviduje, aké sú náklady na likvidáciu atď.
Tieto informácie najlepšie ovláda vaša účtovníčka a "dozorujúca" audítorka, preto si myslím, že najlepšie by bolo hľadať riešenie v spolupráci s nimi, Porada je skôr na také všeobecnejšie riešenia.
Pokiaľ nie sú podrobnejšie informácie, ja by som v prvom rade asi vychádzal z toho, aký je vlastne vzťah firmy k odpadu prijatému na spracovanie - prijatím (aj keď bezodplatným) sa stáva vaším vlastníctvom alebo nie ? Pokiaľ sa odpad stáva vaším majetkom, podľa mňa sa v náväznosti na § 2 ods. 2 ZÚ o tomto odpade účtovať ako o zásobách musí. A internou smernicou treba doriešiť potom oceňovanie, účtovanie a prípadne tvorbu rezerv na likvidáciu nepoužiteľnej časti spracovávaných odpadov. Ak prijatý odpad nie je vašim majetkom, potom bude postačovať operatívna evidencia. A odpis zásob treba riešiť v závislosti od spôsobu, ako sa účtovalo ich obstaranie.