asma
05.06.07,07:31
Prosím o radu, ako by sme v základnej škole, financovanej len z prenesených kompetencií mohli čerpať kapitálové výdavky - dali sme zriaďovateľovi návrh na úpravu rozpočtu - z ušetrených fin. prostriedkov z kapitole 630 - bežné výdavky presun na kapitálové výdavky, zriaďovateľ presun zamietol a navrhol kapitálové výdavky čerpať v ŠKD z podielových daní a ZŠ nech to ŠKD vykompenzuje.
Prosím podľa možnosti o rýchlu odpoveď