Vlasta
05.06.07,09:14
Dobrý deň,
chcem sa len uistiť, ako je to s nákladmi pri stavbe. Firma kúpila pozemok, plánuje postaviť budovu, ktorú bude využívať na podnikanie. Zvažuje, či vykonať stavbu vo vlastnej réžii alebo to nechať na nejakú stavebnú firmu. V každom prípade však BUDÚ náklady spojené s realizáciou stavby NEDAŇOVÝMI nákladmi a môže si odpočítať DPH z prípadných bločkov za nákup materiálu, príp. z faktúr stavebnej firmy?
karpis
05.06.07,09:17
Áno DPH si môžete uplatniť. Náklady sú neda)ové a po kolaudácii odpisovať v 4 odpisovej skupine 20 rokov
janaGT
05.06.07,09:30
prečo nedaňové?
karpis
05.06.07,09:32
Pretože do daňových sa Ti to dostane vo forme odpisov ale až po kolaudácii
betka
05.06.07,12:02
Dobrý deň,
chcem sa len uistiť, ako je to s nákladmi pri stavbe. Firma kúpila pozemok, plánuje postaviť budovu, ktorú bude využívať na podnikanie. Zvažuje, či vykonať stavbu vo vlastnej réžii alebo to nechať na nejakú stavebnú firmu. V každom prípade však BUDÚ náklady spojené s realizáciou stavby NEDAŇOVÝMI nákladmi a môže si odpočítať DPH z prípadných bločkov za nákup materiálu, príp. z faktúr stavebnej firmy?

Kupili ste stavebný pozemok. Z pozemku si môžete uplatniť odpočítanie DPH, ak ste kúpili pozemok od plátcu. Stavebné pozemky podliehajú DPH.

Budovu môžete obstarať vo vlastnej réžii alebo dodavateľsky. Všetky výdavky súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti sú pre Vás výdavkami nedaňovými. Do daňových sa Vám budú dostavať postupne cez odpisy 20 rokov, až po zaradení nehnuteľnosti do používania.
Nárok na odpočítanieDPH, ak ste plátca DPH, máte zo všetkých FA dodavateľských: za služby, kt. Vám poskytnu dodavateľia, ďalej môžete odpočítavať DPH i z bločkov, kde si nakupujete nejaké materiály na stavbu, kt. budete robiť vo vlastnej réžii.