adriana126
05.06.07,10:51
Ak firma organizuje majáles pre svojich zamestnancov, dodávateľov a odberateľov a nakupuje občerstvenie a predmety do tomboly, ako sa to má správne zúčtovať v podvojnom účtovníctve, je to daňový náklad a ako je to s odpočtom DPH. ďakujem za odpoveď
Zoltán Kovács
05.06.07,10:53
Ak firma organizuje majáles pre svojich zamestnancov, dodávateľov a odberateľov a nakupuje občerstvenie a predmety do tomboly, ako sa to má správne zúčtovať v podvojnom účtovníctve, je to daňový náklad a ako je to s odpočtom DPH. ďakujem za odpoveď

Podľa mňa to nie je daňovo uznateľný náklad. Účtoval by som na 513 ako reprezentačné náklady - v DP pripočitateľné. Nárok na uplatnenie DPH v tomto prípade nevzniká.
adriana126
05.06.07,11:20
ďakujem za pomoc