JSJP
05.06.07,13:36
Ahojte,

evidujeme v účtovníctve pohľadávku, ktorá je už po lehote splatnosti vo výške 8. tis. Sk. Majiteľ sa rozhodol, že ju nechce vymáhať. Chcem sa opýtať, či môžeme takúto pohľadávku odpísať do nedaňových nákladov, a či stačí toto oznámiť listom nášmu dlžníkovi, že pohľadávku už nebudeme vymáhať. Mohli by sme mať s tým problém ak by si to on neodpísal do daňových výnosov v tom roku ako ju mi odpíšeme do nedaňových nákladov. ALebo nám viete poradiť ako máme postupovať, aby sme ju už nevykazovali?

Ďakujem
Tweety
05.06.07,13:37
Oznámite dlžníkovi, on si ju odpíše, a odpíšete si ju aj vy.
betka
05.06.07,13:50
Odpis pohľadávok, kt. splatnosť nastala do 31.12.2002:

Je daná možnosť trvalého odpisu pohľadávok, a to na základe uzatvorenej dohody medzi veriteľom a dlžníkom, ak sa veriteľ rozhodne, že trvalo upúšťa od jej vymáhania, ale na základ doručenia dlžníkovi o trvalom upustení od jej vymáhania alebo jej časti preukazným spôsobom. Dlžník po preukázaní skutočne doručeného oznámenia zahrnie podľa par. 23 ods.27 zákona o DZP odpustenú sumu závazkov do ZD postupne počnúc ZO, v kt. mu bolo doručené oznámenie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky, a to počas 4 bezprostredne nasled. ZO s výnimkou daňovníkov, kt. sú v konkurze...(oznámenie musí byť doručenkou do vlastných rúk)
Na zahrňovanie odpustenej sumy závazku do ZD, prislúch. k týmto pohľadávkam, sa u dlžníka použije tento par. 27, dlžníi si odpustenú čiastku premietne do výnosov a zdaní.
koňo
05.06.07,14:14
Pre JSJP
Veľmi dôležité je u pohľadávok a ich možnom daňovom odpise vedieť, kedy bola splatná. Podľa toho sa m,usí hľadať riešenie. To, čo napísala Betka, sa týka iba jednej skupiny pohľadávok, neplatí to paušálne. V tejto oblasti bol v zákone dosť veľký pohyb. Napíš teda, kedy bola splatná.
martinez
05.06.07,14:34
Je daná možnosť trvalého odpisu pohľadávok, a to na základe uzatvorenej dohody medzi veriteľom a dlžníkom, ak sa veriteľ rozhodne, že trvalo upúšťa od jej vymáhania, ale na základ doručenia dlžníkovi o trvalom upustení od jej vymáhania alebo jej časti preukazným spôsobom. Dlžník po preukázaní skutočne doručeného oznámenia zahrnie podľa par. 23 ods.27 zákona o DZP odpustenú sumu závazkov do ZD postupne počnúc ZO, v kt. mu bolo doručené oznámenie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky, a to počas 4 bezprostredne nasled. ZO s výnimkou daňovníkov, kt. sú v konkurze...(oznámenie musí byť doručenkou do vlastných rúk)
Na zahrňovanie odpustenej sumy závazku do ZD, prislúch. k týmto pohľadávkam, sa u dlžníka použije tento par. 27, dlžníi si odpustenú čiastku premietne do výnosov a zdaní.

tie paragrafy treba trosku uzrejmit...je potrebne povedat, ze o tom pojednava §52, ods.19 sucasne platneho zakona o dani z prijmov, ktory sa odvolava na §23, ods.27 zakona 366/1999 (uz neplatneho ZDzP)... lebo §23 v sucasnom zakone 595/2002 o DzP je uplne o niecom inom..
Ľuba
05.06.07,14:38
Len poopravím súč. zákon - 595/2003. Mimochodom o čom bol § 23 ods. 27 zákona 366/1999 ? Ako hľadám, tak hľadám, stále to neviem nájsť.
ingi
05.06.07,16:03
Len poopravím súč. zákon - 595/2003. Mimochodom o čom bol § 23 ods. 27 zákona 366/1999 ? Ako hľadám, tak hľadám, stále to neviem nájsť.

Jedná sa o § 24 ods. 2 písm. s) bod 7 starého ZoDP (http://www.porada.sk/autolink.php?id=30&script=showthread&forumid=2) a čo je podľa mňa veľmi podstatné, uplatnenie tohto ustanovenia je možné iba v prípade, že splatnosť týchto pohľadávok v zmysle § 52 ods.19 zákona č.595/2003 Z.z. nastala do konca r.2002.
Navyše sa citovaný § dá aplikovať iba na nepremlčané pohľadávky, preto si túto skutočnosť treba preveriť, nakoľko všeobecná premlčacia doba je podľa ObchZ 4 roky, pričom táto doba mohla byť zo strany dlžníka uznaním jeho záväzku predĹžená, takže tieto pohľadávky môžu i nemusia byť premlčané.
Ak by predmetné pohľadávky spĺňali spomenuté podmienky, je možné pristúpiť k Betkou naznačenému riešeniu.