účtovníčkaMT
05.06.07,17:56
Syn bol celý rok 2006 zamestnancom a súčasne má živnosť, ktorá však celý rok 2006 bola prerušená. Odvody do zdravotnej poisťovne platil iba ako zamestnanec. Vzniká mu povinnosť robiť ročné zúčtovanie?
vikinka
05.06.07,18:01
Nie, nevzniká mu povinnosť vykonať RZZP, pokiaľ bola živnosť prerušená.
m.hladka
05.06.07,18:06
Ale kopiu o prerušení živnosti je potrebné odovzdať v ZP.