TatianaK1
05.06.07,18:26
Kto mi poradí, ako zaúčtovať úhradu faktúry cez banku v jednoduchom účtovníctve ak faktúra je za služby minulého roku a prišla v tomto roku. DPH je z tohto roku. Doteraz som robila v PU a s JU iba začínam. Môžem zapísať do knihy záväzkov faktúry, ktoré patria do decembra minulého roku, ktoré doteraz neboli v evidencii, a aj dodanie služby je z minulého roku. Čo z toho všetkého vyplýva v JU.
JDM
05.06.07,18:38
V JÚ sa účtujú len skutočné príjmy a výdaje.V peň. denníku sa zaúčtuje úhrada fa /hoci z min. roku/ ako príjem do banky, následne ako príjem ovpl. ZD-časť sumy predstavujúcu základ dane /vyberieš predaj tovaru ale. služby.../ a na príjem neovpl. ZD - časť z fa predstavujúca sumu DPH a hotovo. Ale ak by bola len čiastočná úhrada fa, najprv sa dáva do úhrady suma NZD predstavujúca sumu DPH a až potom príjem OZD - suma predstavujúca základ dane z fa. Nechápem, ako môže byť DPH v tomto roku, keď ide zrejme o plátcu DPH a fa vystavil v min. roku.
ekopo
05.06.07,20:19
V JÚ sa účtujú len skutočné príjmy a výdaje.V peň. denníku sa zaúčtuje úhrada fa /hoci z min. roku/ ako príjem do banky, následne ako príjem ovpl. ZD-časť sumy predstavujúcu základ dane /vyberieš predaj tovaru ale. služby.../ a na príjem neovpl. ZD - časť z fa predstavujúca sumu DPH a hotovo. Ale ak by bola len čiastočná úhrada fa, najprv sa dáva do úhrady suma NZD predstavujúca sumu DPH a až potom príjem OZD - suma predstavujúca základ dane z fa. Nechápem, ako môže byť DPH v tomto roku, keď ide zrejme o plátcu DPH a fa vystavil v min. roku.
Zvýraznená časť nie je pravidlom. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či pri čiastočnej úhrade zaúčtuje do PD najskôr DPH a potom časť základu dane, alebo opačne. Zvoleným spôsobom potom pokračuje celé účtovné obdobie.