Lucy
05.02.05,06:31
Študent vysokej školy navštevoval denné štúdium, chce si to zmeniť a dohodnúť sa na individuálnom študijnom pláne. Pričom bude musieť navštíviť určité % prednášok a cvičení. Okrem toho bude pracovať na pracovnú zmluvu. Berie sa to ako forma denného štúdia, s tým, že jeho rodičia si budú môcť ďalej uplatňovať daňový bonus, prídavky na deti a % zníženia sadzby na starobné poistenie?
Luba2
07.02.05,08:03
Ak si dobre pamätám a ak sa to nezmenilo, tak zákon pozná tri druhy štúdia - denné, exsterné a indiviuálnu formu, takže denné s individuálnym sa nemôže zameniť.
Lucy
08.02.05,06:29
To znamená, že študent bude mať potom aj v potvrdení napísané, že má individuálnu formu štúdia a tým pádom nemajú nárok rodičia na spomínané výhody?
Luba2
08.02.05,07:59
Závisí to od toho, čo mu do potvrdenia škola napíše, ale ak mu napíše iné než denné, tak výhody strácajú.
Lucy
08.02.05,08:08
Povedal mi, že dostane potvrdenie, že je študentom denného štúdia, a dochádzka bude na základe individuálneho študijného plánu.
Luba2
08.02.05,08:23
Ak bude na papieri denným študentom, tak zostane všetko po starom.