alderonka
10.06.07,07:29
Zdravíčko,
potrebovala bz som poradiť v nasledovnej situácii. Oslovil ma potenciálny klient s návrhom viesť mu podvojné účtovníctvo.
Problémom je len to, že ide o firmu, ktorú kupuje spolu s kamiónom. Ide o spiacu s.r.o., ktorá v r.2007 nemala žiadne účtovné pohyby a on ju k 01.07.2007 kupuje na seba spolu s kamiónom. Neviete mi poradiť z účtovného hľadiska, čo taká zmena majiteľov môže pre mňa znamenať? Predpokladám, že pri daňovej kontrole za napr.r.2006, nebude nikoho zaujímať, že išlo o iného majiteľa. Viete mi poradiť na čo by som si mala dať pozor pred tým než sa rozhodnem túto firmu vziať???
Danila
10.06.07,07:46
Zdravíčko,
potrebovala bz som poradiť v nasledovnej situácii. Oslovil ma potenciálny klient s návrhom viesť mu podvojné účtovníctvo.
Problémom je len to, že ide o firmu, ktorú kupuje spolu s kamiónom. Ide o spiacu s.r.o., ktorá v r.2007 nemala žiadne účtovné pohyby a on ju k 01.07.2007 kupuje na seba spolu s kamiónom. Neviete mi poradiť z účtovného hľadiska, čo taká zmena majiteľov môže pre mňa znamenať? Predpokladám, že pri daňovej kontrole za napr.r.2006, nebude nikoho zaujímať, že išlo o iného majiteľa. Viete mi poradiť na čo by som si mala dať pozor pred tým než sa rozhodnem túto firmu vziať???Zdravíčko aj tebe. Z účtovného hľadiska zmena majiteľa pre teba ako účtovníčku neznámená vôbec nič, ani to ako bolo účtovníctvo v r. 2006 spracované. Pozor si daj iba na znenie vlastnej zmluvy a to, aby ti klient vždy včas zaplatil za prácu.:)
alderonka
10.06.07,08:29
A čo zostatky v súvahe za rok 2006, na ktoré budem musieť ja nadviazať?
Vianocka
10.06.07,10:09
Zdravíčko,
potrebovala bz som poradiť v nasledovnej situácii. Oslovil ma potenciálny klient s návrhom viesť mu podvojné účtovníctvo.
Problémom je len to, že ide o firmu, ktorú kupuje spolu s kamiónom. Ide o spiacu s.r.o., ktorá v r.2007 nemala žiadne účtovné pohyby a on ju k 01.07.2007 kupuje na seba spolu s kamiónom. Neviete mi poradiť z účtovného hľadiska, čo taká zmena majiteľov môže pre mňa znamenať? Predpokladám, že pri daňovej kontrole za napr.r.2006, nebude nikoho zaujímať, že išlo o iného majiteľa. Viete mi poradiť na čo by som si mala dať pozor pred tým než sa rozhodnem túto firmu vziať???

Ja som tento problém riešila v minulom roku a tak ti poradím, ako som na to išla.

Aby som zistila stav vecí, ktorý existoval pred tým, než som do "hry" vstúpila ako účtovníčka ja, vyžiadala som si od môjho nového klienta (kupcu spiacej s.r.o.) všetky právne dokumenty súvisiace so založením spoločnosti (Výpis z OR, Spoločenskú zmluvu, resp. Zakladateľskú listinu, Živnostenský list, Zápisy z Valných zhromaždení, resp. Rozhodnutia jediného spoločníka), ako aj ďalšie prípadne existujúce zmluvy, resp iné právne dokumetny, kópie daňových priznaní a výkazov k ročným účtovným závierkam vrátane poznámok, účtovné zostavy (Hlavnú knihu, Denník účtovania, Obratovú predvahu, resp. iné, čo boli k dispozícii), zisťovala som, či je registrovaný ako platiteľ DPH (t.j. potrebovala by som aj kópie daňových priznaní k DPH).

Predchádzajúci majiteľ "tvojej novej s.r.o.-čky" mal alebo mohol mať zriadený aj účet v banke, takže, pokiaľ nebol zrušený, budeš potrebovať bankové výpisy z r. 2007 a minimálne budeš účtovať o bankových poplatkoch, úrokoch, dani z úrokov na účte.
Mohol ostať zostatok v pokladnici, ceniny, snaž sa dopátrať k majetkovým súvislostiam, pohľadávkam, záväzkom. atď.
Proste, získaj čo možno najviac informácií, aby si si spravila čo najpodrobnejší obraz o situácii "pred tebou" a plán ako budeš postupovať ďalej.

Samozrejme, že nadviažeš na výkazníctvo súvisiace s minulých obdobím.

Uvádzaš, že tvoj budúci klient chce spolu s s.r.o.-čkou kúpiť aj kamión, t.j. musíš mať k dispozícii doklady súvisiace s týmto majetkom, aby si zistila spôsob, akým bol obstaraný (kúpa, leasing), aby si vedela pokračovať v účtovaní.

To je aspoň v skratke. Tak ti držím palce.
alderonka
10.06.07,18:17
Dík za povzbudenie. Čo sa týka tej s.r.o. sú platcovia DPH. Zajtra by som mala dostať uzávierku r.2006, takže potom budem múdrejšia. Ozvem sa, keď budem vedieť viac. Nateraz dík.