VieraK.
10.06.07,18:12
Je daňovým nákladom s.r.o. vstupné zamestnancov na koncert? Ak áno, je daňovým dokladom vstupenka na koncert a k nej spoločnosťou vystavený výdavkový pokladničný doklad, alebo je potrebné mať ešte nejaký iný doklad? Ďakujem za radu.
ondrejvla
10.06.07,18:26
Je daňovým nákladom s.r.o. vstupné zamestnancov na koncert? Ak áno, je daňovým dokladom vstupenka na koncert a k nej spoločnosťou vystavený výdavkový pokladničný doklad, alebo je potrebné mať ešte nejaký iný doklad? Ďakujem za radu.

V tom prípade, ak je vašim predmetom podnikania hudobná produkcia, scénare ku kultúrnym podujatiam, kúpa koncertu za účelom vášho podujatia z ktorého bude tržba - tak áno, môžete to mať ako kultúrny seminár, ale inak nie. Ani pre s.r.o. ani pre FO, ani...
VieraK.
10.06.07,18:37
Nie, firma nepodniká v oblasti hudby a ani to nie je hudobný seminár. Je to teda nedaňový náklad. Neviete mi poradiť, kde to potom zaúčtovať? A môžu byť dokladom iba tie vstupenky?
ondrejvla
10.06.07,18:41
Nie, firma nepodniká v oblasti hudby a ani to nie je hudobný seminár. Je to teda nedaňový náklad. Neviete mi poradiť, kde to potom zaúčtovať? A môžu byť dokladom iba tie vstupenky?

Určite je to vstupenka pre spoločníka, tak zaúčtuj na jeho ťarchu, alebo mu to daj zo sociálneho fondu z účtu 472, samozrejme včítane DPH, na tú nemáš nárok, ale mu to musíš zdaniť vo mzde. Ak by si si uplatnila DPH, musela by si ju aj odviesť na strane Dal. Takže len a len nedaňový náklad.
VieraK.
10.06.07,18:48
Vrelá vďaka za pomoc.
Denda
12.06.07,19:42
Je daňovým nákladom s.r.o. vstupné zamestnancov na koncert? Ak áno, je daňovým dokladom vstupenka na koncert a k nej spoločnosťou vystavený výdavkový pokladničný doklad, alebo je potrebné mať ešte nejaký iný doklad? Ďakujem za radu.
Dávam do pozornosti tento link, postup vo Vašom prípade je podobný:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=342967&postcount=12
a nezaškodí si prečítať aj tento: http://www.porada.sk/t9082-p11-erpanie-socilneho-fondu.html
Kristina27
08.04.08,18:36
Postupujem správne pri účtovaní?:

čerpanie SF /lístky na koncert/ 472 / 333
predpis dane 19% 333 / 342
výplata zamestnancovi 333 / 211
odvod dane 342 / 221

K internému dokladu priložím zakúpené vstupenky na koncert.