VieraK.
10.06.07,18:29
Mám takýto problém, neviem, kedy odpočítať daň za poskytnuté služby. 29. 3. firma zaplatila Verejnoprospešným službám zálohu na dopravné služby - obdržala od nich príjmový pokladničný doklad. 31. 3. Verejnoprospešné služby vystavili firme faktúru s týmito položkami:
Záloha na dorpavné služby 5 882,30 Sk
DPH 19 % 1 117, 60 Sk
Uhradené -7 000,00 Sk
Spolu teda 0 Sk.
17. 4. Verejnoprospešné služby vystavili firme ďalšiu faktúru s dátumom dodania 4. 4. Vo faktúre sú rozpisané jednotlivé dopravné služby, ku každej službe je 19 % DPH a potom je odpočítaná celková suma - 5 882,30 Sk a celková DPH - 1117,60 Sk. Celkový základ dane a celková DPH vôbec nie sú uvedené. Celé je to podčiarknuté a pod čiarou je uvedené:
Suma: - 1337,70 DPH: - 326,00 Preplatok k vráteniu: 1 664,00.
Kedy si firma môže odpočítať DPH? 31. 3. alebo až 17. 4. ?
ondrejvla
10.06.07,18:32
Mám takýto problém, neviem, kedy odpočítať daň za poskytnuté služby. 29. 3. firma zaplatila Verejnoprospešným službám zálohu na dopravné služby - obdržala od nich príjmový pokladničný doklad. 31. 3. Verejnoprospešné služby vystavili firme faktúru s týmito položkami:
Záloha na dorpavné služby 5 882,30 Sk
DPH 19 % 1 117, 60 Sk
Uhradené -7 000,00 Sk
Spolu teda 0 Sk.
17. 4. Verejnoprospešné služby vystavili firme ďalšiu faktúru s dátumom dodania 4. 4. Vo faktúre sú rozpisané jednotlivé dopravné služby, ku každej službe je 19 % DPH a potom je odpočítaná celková suma - 5 882,30 Sk a celková DPH - 1117,60 Sk. Celkový základ dane a celková DPH vôbec nie sú uvedené. Celé je to podčiarknuté a pod čiarou je uvedené:
Suma: - 1337,70 DPH: - 326,00 Preplatok k vráteniu: 1 664,00.
Kedy si firma môže odpočítať DPH? 31. 3. alebo až 17. 4. ?

Máš tam dátum dodania 4.4.2007, nemôžeš si si odpočítať DPH k 31.3.2007.
Vladimír Ozimý
11.06.07,07:36
no po správnosti mala byť faktúra vystavená s dátumom dodania - 31.3. kedy ste to uhradili...takže

1 buď opravia faktúru a uvedú tam správny dátum dodania
2 si uplatníte dph v období kedy oni ju odvedú to je st 4.4.