ZUZANA0804
10.06.07,20:20
Mám slovenského podnikateľa, neplátcu DPH, ktorý vykonáva opravy vyťahov v CR pre českú firmu. Účtuje im za vykonané práce z českých korunách.
Ako mám postupovať pri sledovaní povinnosti registrácie, ak všetky obraty SR+CR , prekročili 1.500.000,- za posledných 12 mesiacov?

Ja ho chcem zaregistrovať ako plátcu DPH na Slovensku, no nie som si istá, či obraty v CR sa do tohto tiež započítavajú, alebo sa to sleduje inakšie.

Za každú radu veľmi pekne ďakujem.
Orsz
10.06.07,22:51
Zuzka, prečítaj si tieto príspevky, možno ti pomôžu:

http://www.porada.sk/t17672-registracia-na-platcu-dph.html

Podľa toho by si tam tržby do ČR nemala započítavať.
Vladimír Ozimý
11.06.07,07:29
do obratu sa rátajú výnosy(príjmy) bez dane z dodavaných tovarov a služieb v tuzemsku - paragraf 4 ods 9 - to jest ak nejde o dodanie služby v tuzemsku nezaratava sa príjem z takejto služby do obratu na účely DPH - na druhej strane vám nič nebráni registrovať podnikateľa dobrovoľne...