augusta
10.06.07,20:29
S manželom predávame byt v OV, ktorý sme kúpili pred 6 rokmi. Získaný obnos použijeme ako časť sumy potrebnej na kúpu domu. Daňovej oblasti sa nevenujem, preto by som chcela poprosiť o vysvetlenie, či nám z toho vzniká nejaká daňová povinnosť, resp. poradiť vhodný postup. Vopred ďakujem.
Vladimír Ozimý
11.06.07,06:06
pre oslobodenie od dane z príjmov je potrebné aby ste mali trvalý pobyt minimálne 2 roky v tomto byte, pokiaľ bol využívaný na podnikanie tak oslobodenie predaja je päť rokov od využívania bytu na podnikanie...v prípade že to splňate tak potom príjem nezdaňujete a voči štátu vám nevzniká žiaden záväzok z pohľadu daní...
skaspa
11.06.07,06:15
S manželom predávame byt v OV, ktorý sme kúpili pred 6 rokmi. Získaný obnos použijeme ako časť sumy potrebnej na kúpu domu. Daňovej oblasti sa nevenujem, preto by som chcela poprosiť o vysvetlenie, či nám z toho vzniká nejaká daňová povinnosť, resp. poradiť vhodný postup. Vopred ďakujem.
Ak ste mali v byte trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom, je príjem z predaja bytu oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov a ak ste v byte nemali trvalý pobyt pre oslobodenie platí § 9 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov: Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a) alebo c), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
Píšete, že ju vlastníte 6 rokov (uplynulo 5 rokov od nadobudnutia), príjem z predaja je teda od dane oslobodený.