TomosP
11.06.07,08:27
Zdravím,


ZDP par.9 ods.2 písm. n) říká, že osvobozeny od daně jsou i :


"n) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene m)
v hodnote neprevyšujúcej 5 000 Sk za cenu alebo výhru;
cenou alebo výhrou sa rozumie


1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je
okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže,
alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom
súťaže, okrem odmeny zahrnutej do
tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou
tejto ceny,
2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú
oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi,
ktorých športová činnosť je inou samostatnou
zárobkovou činnosťou (§ 6),"

Otázka zní :


Znamená to, že takovéto výhry přesahující hodnotu 5.000 Sk jsou zdanitelným příjmem
- v celé výši ?
- do zdanitelných příjmů patří jenom část přesahující 5.000 Sk?


Díky za odpovědi.


TomosP
Chobot
11.06.07,10:32
Zdravím,


ZDP par.9 ods.2 písm. n) říká, že osvobozeny od daně jsou i :


"n) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene m)
v hodnote neprevyšujúcej 5 000 Sk za cenu alebo výhru;
cenou alebo výhrou sa rozumie


1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je
okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže,
alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom
súťaže, okrem odmeny zahrnutej do
tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou
tejto ceny,
2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú
oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi,
ktorých športová činnosť je inou samostatnou
zárobkovou činnosťou (§ 6),"

Otázka zní :


Znamená to, že takovéto výhry přesahující hodnotu 5.000 Sk jsou zdanitelným příjmem
- v celé výši ?
- do zdanitelných příjmů patří jenom část přesahující 5.000 Sk?


Díky za odpovědi.


TomosP


Výhry nad 5000 SKK sa zdaňujú v celej výške, nie je tam žiadna odpočítateľná položka.

Teoreticky sa môže stať, že vyhraješ 4x 4500,- SKK, teda celkovo 18.000 - a neodvádzaš žiadnu daň. (ide o jednotlivé samostatné výhry - samostatne sa posudzujú).

Ak máš ale jednu výhru napr. 6000,- SKK, musíš odivesť daň 19% zo 6000 SKK. Musíé to byť ale jedna výhra.
atka4
12.06.07,08:09
Zaujímalo by ma, či "drobné pozornosti", ktoré venuje firma ako ceny pre účastníkov akcií - kultúrne aj spoločenské podujatia, prípadne aj odmeny pre "nevíťazov"-len zúčastnených ako ceny útechy, napr. sladkosti.
Predpokladám, že ich nemožno zahrnúť do nákladov aj keď cena za ks nepresiahne 500,- Sk, nakoľko napr. spomínané sladkosti nie sú označené logom spoločnosti a nemožno to pokladať za reklamu.
(v JÚ ako VNZD a v PÚ na 513 nedaňovú bez možnosti odpočtu DPH?)
Asi by bolo vhodné mať doklad o poskytnutí uvedených "pozorností" na akciu. Ako to robíte? U "vážnejších" cien napr. Darovacou listinou, ale takéto drobnosti? Podelíte sa o skúsenosti? Ďakujem
Vladimír Ozimý
12.06.07,08:44
určite nie do daňových nákladov ale na 513 a dph by som uznal...ako nenarokovateľnú dph podľa paragrafu 19 ods 3 pism k)