bubi
11.06.07,09:58
čaute poraďáci,
prosím poraďte mi:
slov.firma, platca DPH, je zaregistrovaná v ČR za platcu DPH /sl.firma tam nemá organizačnú zložku/.
Ide sa realizovať obchod: sl. firma nakupuje pod IČ DPH CZ od zahr.firmy ktorá je tiež registrovaná pod IČ DPH CZ.Miestom dodania je SR.
Ako bude postupovať sl.firma?
/zahr.firma predá slovenskej firme iba, ak sl.firma obj.pod IČ DPH CZ/
ďakujem za odpovede.
Vladimír Ozimý
11.06.07,11:04
Neviem či v takomto prípade je možné aby išlo o samozdanenie...pretože vy ste registrovaný v ČR ako platiteľ dph to jest česká firma by vám mala vystaviť fa s dph a vy si ju uplatniť v daňovom priznaní, pretože paragraf 11 jednoznačne hovorí že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu je splnené vtedy ak nadobúdateľ nie je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Hm