eviketa
11.06.07,16:22
Slovenská sro má jediného konatela, ktorý funguje v SRN. Ma tam trvalý pobyt. Pre slov.subjekt zabezpečoval študijnu cestu v zahraničí. On si hradil ubytovanie, ako aj vedl.náklady (telef.) v zahraničí - SRN. Túto čiastku sa dohodli, že mu preplatia. Teraz jeho slovenská firma refakturuje cestovné náklady slovenskému subjektu. Čo s DPH v prípade tejto refakturácie ? Môžem dať len refakturáciu noclažného a pod. bez DPH ?
Jana Acsová
11.06.07,14:28
Slovenská sro má jediného konatela, ktorý funguje v SRN. Ma tam trvalý pobyt. Pre slov.subjekt zabezpečoval študijnu cestu v zahraničí. On si hradil ubytovanie, ako aj vedl.náklady (telef.) v zahraničí - SRN. Túto čiastku sa dohodli, že mu preplatia. Teraz jeho slovenská firma refakturuje cestovné náklady slovenskému subjektu. Čo s DPH v prípade tejto refakturácie ? Môžem dať len refakturáciu noclažného a pod. bez DPH ?
Veľmi nejasne formulované. Na tento druh otázok dávam zvyčajne protiotázku. Ak chceme "refakturovať" cestovné, objednal si to niekto u nás? Všeobecne ak si u nás niečo niekto objedná, nemôže sa jednať o refakturáciu, ale o klasickú fakturáciu. A tu si musíme službu pomenovať. Ak tomu dobre rozumiem, tak:
Existuje firma A s konateľom Jožkom Mrkvičkom. Tohto firma A vyslala na pracovnú cestu (predpokladám v súvislosti s predmetom činnosti firmy A) ... abstrahujem od pracovného zaradenia konateľa, či druhu činnosti, ktorú vykonával (ale nejedná sa o odmenu za výkon funkcie). A tento niečo pre firmu A vybavil ... službu. A táto služba bola objednaná od firmy B, ktorej to teraz firma A chce fakturovať. Tak?
eviketa
11.06.07,14:44
No áno, nemožne som to možno formulovala. Ja to mam cez ústne podanie, ale konečne mi mailom dorazila objednávka - objednávame si organiz.zabezpečenie štud.cesty v SRN.
On sa tam s nimi motal a ja mám doklady na jeho ubytovanie a iné v SRN. V objednávke je uvedené, že náklady spojené s touto činnosťou ( vstupenky, ubytovanie) hradí objednávatel.
Čiže zabezpečenie vykonával asi bezplatne a chce po nich preplatiť len náklady za ubyt.a pod. Lebo oni to nezaplatili tam za neho, ale on si to zaplatil sám a teraz mu to maju vrátiť. (to je to škrabkanie sa ucha opačnou rukou)
Jana Acsová
11.06.07,14:58
No áno, nemožne som to možno formulovala. Ale nie ... drvivá väčšina otázok je formulovaná podobne, lebo sa zabúda, že kalkulácia ceny za službu je interná vec, prípadne vec dohody medzi objednávateľom a sprostredkovateľom a služba spočíva nielen v pomenovaní nákladov súvisiacich s jej vybavením, ale aj v pomenovaní a zatriedení služby.

V objednávke je uvedené, že náklady spojené s touto činnosťou ( vstupenky, ubytovanie) hradí objednávatel.Toto je presne to čo hovorím ... kalkulácia ceny na objednávke nie je štandardná a spravidla sa neuvádza tak, ako je to tu rozpísané. Ale o časť kalkulácie sa veru jedná ...

Čiže zabezpečenie vykonával asi bezplatne a chce po nich preplatiť len náklady za ubyt.a pod. Lebo oni to nezaplatili tam za neho, ale on si to zaplatil sám a teraz mu to maju vrátiť. (to je to škrabkanie sa ucha opačnou rukou)Tak toto by malo ísť práve cez ten cestovný príkaz, t.j. mal by byť vystavený a vyčíslené náklady.

...ale konečne mi mailom dorazila objednávka - objednávame si organiz.zabezpečenie štud.cesty v SRN.
Takže máme službu:
Od tuzemského subjektu si druhý tuzemský subjekt objednal zabezpečenie študijnej cesty v zahraničí (v SRN).
Dobre tomu rozumiem?
eviketa
11.06.07,15:08
Janka dobre
Jana Acsová
12.06.07,05:54
Janka dobreNo to je dobre. Len kto to vyrieši :) :) :)
Zišli by sa mi tu ALBO, emgeton, koňo ... halóóó ... skúsme porozmýšľať. Debaty nám akosi z porady vymizli ... Mohli by sme nadviazať na tradície.
eviketa
12.06.07,05:59
No Jani veru zišli, ale asi su všetci pri fotkách. Hadam to dopopludnia vyriešim. Musím vystaviť faktúru.
Vladimír Ozimý
12.06.07,06:02
no ak som to správne pochopil tak slovenská s.r.o. pre inú slovenskú spoločnosť zabezpečila študijnú cestu v nemecku a konateľ dodávateľa si chce nechať preplatiť náklady na ubytovanie a telefon...? hm noo a je to vôbec predmetom dane na slovensku ak služba bola poskytnutá v nemecku?
Jana Acsová
12.06.07,06:03
Potrebujeme stanoviť miesto dodania služby. Mne to vychádza na § 15 ods. 1 ... Slovensko. Fakturácia by mala ísť riadne so slovenskou DPH.
Jana Acsová
12.06.07,06:05
Ste sa tu rozhovorili ... eviketa ... síce moja odpoveď je krátka, ale po dlhom rozmýšľaní. Takže to nie je vtip. Na fotkách som ešte nebola ... idem teda tam.
Možno sa pripojí ešte niekto. Pozerala som sa aj na § 16 ods. 6 ... ale to má charakter "mandátnej zmluvy" a to nie je Váš prípad.
eviketa
12.06.07,06:09
Ja sa chcem tomu odstavcu 1 v § 15 vyhnúť a skúsiť to "našiť" na 4 len neviem ako to špecifikovať, aby to bolo čosi kultúrne a pod. ale asi mi to neprejde.
Jana Acsová
12.06.07,06:09
...konateľ dodávateľa si chce nechať preplatiť náklady na ubytovanie a telefon...?Z pohľadu dane sa takto na to nemôžeme pozerať. Konateľ dodávateľa nemôže mať nároky na iný subjekt a žiadať preplatenie svojich nákladov v súvislosti s poskytnutou službou ... to by musel sám podnikať a vystupovať ako dodávateľ - fyzická osoba.
Konateľ bol na pracovnej ceste, kde ho vyslala firma A a tá má profit z fakturácie služby na B. To, že je to vo výške výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou je vec kalkulácie ceny služby.
Jana Acsová
12.06.07,06:11
Ja sa chcem tomu odstavcu 1 v § 15 vyhnúť a skúsiť to "našiť" na 4 len neviem ako to špecifikovať, aby to bolo čosi kultúrne a pod. ale asi mi to neprejde.
Ten odsek sa týka služby, keby ste fakturovali študijný pobyt, nie jeho sprostredkovanie.
Takto sa na to pozerám.
Vladimír Ozimý
12.06.07,06:12
Hm ano ale predmetom dane je poskytnutie služby v tuzemsku nie v zahraničí :)...takže treba to fakt rozdebatovať pretože ja riešim teraz ten istý problém idem prefaktúrovať ubytovanie v nemecku na slovenskú firmu pretože spolupracovali s nami na jednom projekte a faktúru na ubytovanie sme dostali my kde sú uvedené aj mená ich zamestnancov...takže to musím prefakturovať aby som dal fa do nákladov a zase časť do výnosov...
Jana Acsová
12.06.07,06:12
Jáááj ... čítam, čítam ... patrí tam aj ich organizovanie, ako aj s nimi súvisiace služby ... Posúva nás to aj sem. Rozmýšľam ďalej.
eviketa
12.06.07,06:13
-no ide presne o tu formuláciu. Asi by sa dala ta objednávka prepísať, ale tan text mi vždy vychádza tak, že tam budem musieť dať DPH
Jana Acsová
12.06.07,06:14
Takže dostali sme sa aj k § 15 ods. 4:
Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, výchovných, vzdelávacích a zábavných služieb vrátane ich organizovania a služieb s nimi súvisiacich je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

Po rozšírení si medzier v zákone mi to vychádza na miesto dodania v Nemecku. Jedná sa o subjekt s prideleným IČ DPH v Nemecku?
eviketa
12.06.07,06:18
obidve fy su SR. To že konatel jednej je Nemec asi nehrá rolu v tomto prípade. Ja to ponímam ako slovensku sro.
Skor rozmýšlam nad odst.8 písm.b a dať to ako poradenstvo pri služ. ceste a poskytovanie informácii. určite nepočítam s tým, že sa koli tomuto pojde regisstrovať do SRN a bude fakturovať s nemeckou DPH
Jana Acsová
12.06.07,06:37
obidve fy su SR. To že konatel jednej je Nemec asi nehrá rolu v tomto prípade. Ja to ponímam ako slovensku sro. Áno ... vybavovanie v Nemecku by mohol zabezpečiť hocikto. To že to bol konateľ slovenskej firmy a náhodou nemecký štátny príslušník na tom nič nemení.
Jana Acsová
12.06.07,06:38
Skor rozmýšlam nad odst.8 písm.b a dať to ako poradenstvo pri služ. ceste a poskytovanie informácii. určite nepočítam s tým, že sa koli tomuto pojde regisstrovať do SRN a bude fakturovať s nemeckou DPHEvik ... to je dobre že mi šepkáš. Pozriem ešte to ...
Jana Acsová
12.06.07,06:43
Už chápem ... myslíš § 15 ods. 8 písm. b) t.j. zatriediť službu ako poradenstvo ...

No tu je už na subjektoch, aká služba sa objedná. Ak si slovenský subjekt objedná od druhého slovenského subjektu poradenstvo, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 t.j. SR.

Tak ale sme tu narobili riadny "mrnik". :)
Jana Acsová
12.06.07,06:45
Miestom dodania by mohlo byť Nemecko v prípade, že by sa nejednalo o slovenských platiteľov dane na strane dodávateľa aj odberateľa služby (to len k tomu, že si uvažovala o registrácii v Nemecku).
eviketa
12.06.07,06:48
no a sme zas tam, kde som nechcela byť. škoda tej odvolávky na odst.7.
Vladimír Ozimý
12.06.07,06:48
ak by smeto zaradili do paragrafu 15 ods 8 tak potom jednoznačne s DPH pretože obe strany su v SR a riadime sa tým kde má sídlo spoločnosť ktorej túto službu zdaňujeme...to jest by išlo o dodanie služby v tuzemsku nie? to jest s dph...pokiaľ by ste to chceli faktúrovať ako vzdelávaciu službu museli by ste to mať zadefinované aj v živnosti podľa mňa...
Jana Acsová
12.06.07,06:49
no a sme zas tam, kde som nechcela byť. škoda tej odvolávky na odst.7.Prečo? To je najlepšia cesta, nie? Klasická fakturácia medzi tuzemskými subjektami. V čom vidíš problém?
Jana Acsová
12.06.07,06:50
ak by smeto zaradili do paragrafu 15 ods 8 tak potom jednoznačne s DPH pretože obe strany su v SR a riadime sa tým kde má sídlo spoločnosť ktorej túto službu zdaňujeme...to jest by išlo o dodanie služby v tuzemsku nie? to jest s dph...pokiaľ by ste to chceli faktúrovať ako vzdelávaciu službu museli by ste to mať zadefinované aj v živnosti podľa mňa...
Správne uvažovanie ... a čo sa týka predmetu činnosti. Všetko čo sa fakturuje by malo spadať do "oprávneného podnikania".

Ten § 15 ods. 8 v tomto prípade využívame iba v súvislosti s pomenovaním služby.
eviketa
12.06.07,07:03
Lebo oni si dohodli pevnu cenu v eur a žiadnu DPH neriešili a ja teraz budem musieť fakturovať viac ako sa dohodli- o DPH, no a feši už je v SRN a volať, mailovať, že takto a takto.....tak preto som chcela DPH obísť
Jana Acsová
12.06.07,07:05
Lebo oni si dohodli pevnu cenu v eur a žiadnu DPH neriešili a ja teraz budem musieť fakturovať viac ako sa dohodli- o DPH, no a feši už je v SRN a volať, mailovať, že takto a takto.....tak preto som chcela DPH obísťBuď viac ... alebo menej, ak dohodnutá cena bude cena s daňou.
Jana Acsová
12.06.07,07:10
...tak preto som chcela DPH obísťNo o tom vie niečo Bepo ... obchádzky a prechádzky v okolí BB zvláda. :)

P.S.:
Z diskusie mi to nevychádza ako schodná cesta ... podľa predmetu dohody sa môže jednať o plnenie s miestom dodania v SR alebo v Nemecku, podľa špecifikácie objednaných a dodaných služieb.
eviketa
12.06.07,07:11
no ved to, že sa musim dodadovať čo a ako. Ak sa dohodli na eur urobím fa v sk a na záver to prepočítam na eura, dufam, že to tak bude OK a kurz dňom ukončenia SC ?
bepo
12.06.07,07:16
Urobíš faktúru v eurách a na záver to prepočítaš kurzom nbs dňom dodania aby si zistila základ dane a daň.
eviketa
12.06.07,07:17
Jani odpovedou 29 si ma domýlila-ako to ? ved miesto zdan.plnenia nám v sudoku vyšlo SR
Jana Acsová
12.06.07,07:20
no ved to, že sa musim dodadovať čo a ako. Čo sa musíš??? :)


Ak sa dohodli na eur urobím fa v sk a na záver to prepočítam na eura, dufam, že to tak bude OK a kurz dňom ukončenia SC ?... Veru nie. Pozeraj sa na to ako na službu a nie ako na služobnú cestu. Ty určuješ dátum dodania služby, ten deň je dňom vzniku dańovej povinnosti a v prípade, že faktúra znie na cudziu menu, tak aj dňom, v ktorý je potrebné prepočítať daň prislúchajúcu k základu dane. Daň sa uvádza v slovenských korunách. Inak ... nemôže sa fakturovať v slovenských korunách adekvátne prepočtu EUR, ktorý sa na faktúre uvedie napr. vo vysvetlivkách? Ušetríte si čas a problémy pri účtovaní.

Potrebné kroky:
- určiť si charakter služby,
- určiť si dátum dodania ... ak bolo poskytovanie služby ukončené spomínanou pracovnou cestou, platí čo si uviedla ... ale poradenstvo môže končiť aj sumarizáciou výsledkov, podaním správy atď. Nespočíva len v spomínanej pracovnej ceste. Stále zužujeme problematiku iba na SC. A to nemôžeme ...
Jana Acsová
12.06.07,07:21
Urobíš faktúru v eurách a na záver to prepočítaš kurzom nbs dňom dodania aby si zistila základ dane a daň.
No vidíš ho ... aké ľahké :)
Jana Acsová
12.06.07,07:22
Jani odpovedou 29 si ma domýlila-ako to ? ved miesto zdan.plnenia nám v sudoku vyšlo SR
Evik ... no musíte si vyšpecifikovať, čo bolo predmetom objednávky, preto tá mýlka, ešte že sa nevolám Milka ... čokoládová :)
eviketa
12.06.07,07:26
No idem na to. Ja som to chcela fakturovať v Sk a na záver urobiť prepočet na EUR, ale inak aby sa to chovalo ako fakturácia v SR
eviketa
12.06.07,07:28
ale Bepo mi to otočil naopak
Jana Acsová
12.06.07,07:31
No idem na to. Ja som to chcela fakturovať v Sk ...Doporučujem. Na Slovensku v SK.
Vladimír Ozimý
12.06.07,08:56
my ked prefakturujeme ubytovanie alebo niečo také zo zahraničia tak uvádzam ceny v EUR podľa faktúry plus kurz zo dňa dodania služby a ono mi to automaticky prerata a vedľa uvedie aj V SKK ako základ a dph...
eviketa
13.06.07,06:11
to je možno aj vecou SW,dá sa