linas
12.06.07,09:22
Od 21.05.07 sme stali mesačnými platcami DPH. Môžeme si odpočítať DPH z faktúr za energie a služby, ktoré sú vyfakturované za obdobie od 01.05.-31.05. ak je na faktúrach uvedený dátum vzniku daň.povinnosti 31.05.2007 v plnej výške?
Za každú radu ďakujem.
Tweety
12.06.07,09:24
Áno, uplatníte si odpočet v plnej výške Doplním, za predpokladu, že na faktúre je uvedené aj vaše registr. č.dph.
anelly
15.06.07,10:24
Bola som v tej istej situácii a ja som si uplatnila DPH iba z dokladov po dni registrácie DPH. Pokiaľ išlo o mesačné vyúčtovanie služieb, tak som to rospočítavala spôsobom ako keď rátaš NBO. Takto som bola poučená z príslušného DÚ. Túto situáciu som už raz rozoberala na porade a mali podobné skúsenosti ako ja. Na DU mi odporučili sa zaregistrovať od 1.dňa nasledujúceho mesiaca aby som si nekomplikovala život, čo som už v ďalšej spoločnosti urobila.
Vladimír Ozimý
15.06.07,10:57
ale podľa mňa je to hlúposť pretože zákon o dph predsa nepozná časové rozlišovanie..odo dňa kedy ste platiteľom dph máte právo na uplatnenie dph na vstupe a takisto musíte odviesť dph z tovarov a služieb na výstupe...pochybujem že keby zákazka trvala od 1.5.-do 31.5. a vy vystavujete fa na výstupe že to tam budete členiť...
linas
19.06.07,07:14
Ale ako si mám rozpočítať faktúru za telefóny, keď nemáme výpis hovorov a taktiež energie - to by nám museli dodávatelia za daný mesiac urobiť dve faktúry .