MGM PB
12.06.07,11:34
Dobrý deň,
potrebovali by sme poradiť ohľadne zúčtovania zálohy v EUR - zálohovej platby v rámci tuzemska. Zálohovú faktúru sme vystavili v EUR, suma faktúry bola prepočítaná na SKK kurzom NBS - dňom zdaniteľného plnenia.
Pri vystavení riadnej faktúry a vyúčtovaní zálohy nám zálohu program zúčtoval kurzom NBS dňom zdaniteľného plnenia riadnej faktúry - iným kurzom, takže nám na účte DPH vznikol rozdiel. Autor programu nás ubezpečil, že je to tak správne. V zákone o DPH sme sa s tým však nestretli. Faktúry boli vystavené tuzemskému odberateľovi, platby boli realizované v EUR.
Ďakujeme :)
NIDM ČR
03.07.07,16:47
Mám podobný problém, s tým rozdielom, že zálohové faktúry vystavujem pre klientov v ČR. Po prijatí platby by sa mala vystaviť faktúra -daňový doklad a tam odpočítať prijatú zálohu. Program mi robí to isté-prijatú zálohu prepočíta kurzom zo dňa vystavenia FA. Nie je to správne, musí
odpočítať zálohu v kurze v akom bola prijatá. Riešila som to požiadavkou
na SW firmu na úpravu programu a už na tom pracujú, aby sa dal zadať
ešte jeden kurz - ten akým bola záloha prijatá. Som presvedčená, že informácia
správcu programu že tak je to správne, nie je spoľahlivá.
dendoz
05.05.08,09:45
Firma A - tuzemský platiteľ prijala od odberateľa tiež tuzemského platiteľa - firmy B dňa 30.04.2008 zálohu v EUR za dve prepravy, ktoré firma A zrealizuje v máji. Tým, že firma A prijala platbu 30.04.2008 musí vyhotoviť daňový doklad k prij.zálohe (kurz zo dňa 30.04.). Prepravy budú fakturované po ich uskutočnení samostatne, napr. prvá 12.05. a druhá 26.05.2008. V akom kurze má firma A na vyúčtovacích faktúrach za prepravy zúčtovať prijatú zálohu v EUR (prijatá dňa 30.04.2008)? Ak vychádzame z modelovej situácie - prvá preprava bude fakturovaná v deň dodania 12.05. a druhá 26.05..
Vladimír Ozimý
05.05.08,10:01
Dobrý deň,
potrebovali by sme poradiť ohľadne zúčtovania zálohy v EUR - zálohovej platby v rámci tuzemska. Zálohovú faktúru sme vystavili v EUR, suma faktúry bola prepočítaná na SKK kurzom NBS - dňom zdaniteľného plnenia.
Pri vystavení riadnej faktúry a vyúčtovaní zálohy nám zálohu program zúčtoval kurzom NBS dňom zdaniteľného plnenia riadnej faktúry - iným kurzom, takže nám na účte DPH vznikol rozdiel. Autor programu nás ubezpečil, že je to tak správne. V zákone o DPH sme sa s tým však nestretli. Faktúry boli vystavené tuzemskému odberateľovi, platby boli realizované v EUR.
Ďakujeme :)

na účte DPH vám nemôže vzniknúť kurzový rozdiel. To nie je možné. na účte 343 učtujete kurzom zo dňa kedy ste prijali platbu. Viac na tomto účte neúčtujete. t.j. neviem ako vám mohol vzniknúť kurzový rozdiel ale ten mohol vzniknúť len z titulu prijatej zálohy a dodaním služby. To áno ale to nie je kurzový rozdiel v DPH.
Jana Acsová
06.05.08,10:26
ivako
06.05.08,12:04
S týmto som mala problém aj ja. Žiadala som o stanovisko DRSR, ďalej vydavateľa publikácie, ktorú odoberám a aj dodávateľa programu.Pripájam stanovisko dodávateľa programu-robím v Omege. Odpoveď z DRSR bola opačná a z vydavateľstva taká istá ako dodávateľa programu.
Dúšava
15.05.08,12:13
Niečo mi niekde asi uniká. Keď by som odpočítala zálohu kurzom vyúčtovacej faktúry, tak mi na 314 alebo 324 vznikne kurzový rozdiel. A o kurzových rozdieloch sa na zálohách neúčtuje. Alebo to zle chápem?
sameliacka
27.05.08,12:18
Dobrý deň,
potrebovali by sme poradiť ohľadne zúčtovania zálohy v EUR - zálohovej platby v rámci tuzemska. Zálohovú faktúru sme vystavili v EUR, suma faktúry bola prepočítaná na SKK kurzom NBS - dňom zdaniteľného plnenia.
Pri vystavení riadnej faktúry a vyúčtovaní zálohy nám zálohu program zúčtoval kurzom NBS dňom zdaniteľného plnenia riadnej faktúry - iným kurzom, takže nám na účte DPH vznikol rozdiel. Autor programu nás ubezpečil, že je to tak správne. V zákone o DPH sme sa s tým však nestretli. Faktúry boli vystavené tuzemskému odberateľovi, platby boli realizované v EUR.
Ďakujeme :)
A nemal by byť na riadnej faktúre ako deň zdaniteľného plnenia uvedený deň prijatia zálohy? Podľa §19 ods. 4 zákona o DPH?
anamary
13.09.11,13:29
Priložený dokument o vyúčtovaní preddavku v cudzej mene už neplatí od 1.1.2011? Aká je správna aplikácia § 27 ods.3: Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Pri odpočte DPH z preddavku sa použije kurz preddavku?
srska
13.09.11,13:47
Priložený dokument o vyúčtovaní preddavku v cudzej mene už neplatí od 1.1.2011? Aká je správna aplikácia § 27 ods.3: Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Pri odpočte DPH z preddavku sa použije kurz preddavku?

správna aplikácia § 27 ods. 3: pozri metodický pokyn dr sr (http://www.******.sk/27-sadzba-dane-t40.html) k novele zákona o dph - bod č. 4 + 2 príklady