terry
12.06.07,12:07
Dobrý deň,

prenajímame časť fasády firemnej budovy reklamnej agentúre, ktorá tam má umiestnený pútač (bilboard). Pri fakturovaní je nutné fakturovať aj DPH , alebo je to oslobodené ? Kde nájdem konkrétne vymedzenie ohladne prenájmov čo podlieha DPH a čo nie ?

ďakujem

:confused:
Zoltán Kovács
12.06.07,12:09
Dobrý deň,

prenajímame časť fasády firemnej budovy reklamnej agentúre, ktorá tam má umiestnený pútač (bilboard). Pri fakturovaní je nutné fakturovať aj DPH , alebo je to oslobodené ? Kde nájdem konkrétne vymedzenie ohladne prenájmov čo podlieha DPH a čo nie ?

ďakujem

:confused:

Je to nasledovný paragraf zákona o dph:
§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01012007.html#hore)


(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.

(3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou

a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
d) nájmu bezpečnostných schránok.

(4) Na účely odseku 3 sa ubytovacím zariadením rozumie hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa alebo chata, kemping a ubytovanie v súkromí.

(5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť inému platiteľovi, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.

(6) Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.