fasia
12.06.07,13:03
Mám takýto problém. Podnikateľ FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve obstarala ako neplátca dlhodobý hmotný majetok konkrétne v sume 35.105,- Sk. O pár mesiacov neskôr v tom istom roku sa zaregistrovala ako plátca DPH. V prvom daňovom priznaní si uplatnila dph z tohto majetku vo výške 5.605,- Sk. Uplatnením tejto dph sa ale majetok s hodnotou nad 30 tis Sk stal majetkom s hodnotou nižšou ako 30 tis Sk (cena bez dane je 29.500). Čo s tým teraz? zaradiť do DM a odpisovať tak ako by bol odpisovaný normálne, alebo evidovať v DM a urobiť jednorazový odpis na celú sumu bez dane? alebo zaradiť do evidencie KM, cenu zaradiť jednorazovo do výdavkov na konci roka?

Za každý názor vopred ďakujem.
alušik
12.06.07,13:16
Určite to preúčtujte ako drobný majetok. Ak tento drobný účtujete jednorázovo do prevádzkovej réžie, tak tam zaradíte celú sumu bez dane. Neviem, ako Vám umožňuje účtovať softvér. Malo by sa urobiť storno pôvodných výdavkov na obstaranie IM, ktoré máte vo výdavkoch neovplyvňujúcich základ dane. Výšku DPH by ste odúčtovali v zápise, ktorý sa týka spätného uplatnenia DPH a výšku DPH potom tak, ako som už napísala storno výdavkov na kúpu IM a zaúčtovať do kolonky prevádzková réžia.:)
alušik
12.06.07,13:18
zlezaradil Neviem, ale mám pocit, že otázka nie je zaradená správne. Nešlo tu o DPH, ale o samotné účtovanie v jednoduchom účtovníctve. Téma mala byť zaradená do porady - jednoduché účtovníctvo.;)
fasia
13.06.07,08:59
Ďakujem nebola som si celkom ista co s tym mam urobit :)