Sonja8
12.06.07,13:58
Dobrý deň,

potrebovala by som poradiť ohľadom faktúry. Faktúra je vystavená tuzemskému odberatelovi v EUR. Už som počula o zákone, ktorý ukladá, že DPH má byť prepočítaná na SKK.
Chcem sa spýtať:
- základ dane ostáva v EUR
- daň ostane v EUR a pri vyslednej sumarizácií pridám riadok, kde uvediem daň 19% v SKK = suma EUR*príslušný kurz ku dňu vystavenia faktúry?
alebo daň má byť hneď prepočítaná na EUR?

Za odpoveď vopred ďakujem
Tweety
12.06.07,14:02
Fa v CM: ZD, Daň v CM, okrem toho daň aj v SKK(prepočítaná kurzom NBS dňom dodania-)
Johanka
12.06.07,14:13
Zákon o DPH
§ 26
Prepočet cudzej meny
a zaokrúhľovanie dane


(1) Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň vzniku daňovej povinnosti. Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na slovenskú menu kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka. Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

(2) Pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu pri určení základu dane pri dovoze tovaru sa postupuje podľa colných predpisov.

(3) Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0, 05 Sk smerom nadol a od 0, 05 Sk vrátane smerom nahor.

(4) Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
Sonja8
12.06.07,14:53
ďakujem veľmi pekne za odpoveď
ja&ja
12.06.07,16:10
dobry den prajem
som zacinajuci zivnostnik a v otazkach ktore tu preberate uplny laik. chcela by som sa spytat. ked som zivnostnik, nemusim platit DPH? takisto ked nakupujem tovar a predavam ho dalej, neplatim dph? to znamena kupujem za ceny bez dph a odo mna kupuju bez dph? co ked je odberatel platcom dph? mam z toho uplny hokej. :) dakujem za odpoved.
cloe
12.06.07,16:41
dobry den prajem
som zacinajuci zivnostnik a v otazkach ktore tu preberate uplny laik. chcela by som sa spytat. ked som zivnostnik, nemusim platit DPH? takisto ked nakupujem tovar a predavam ho dalej, neplatim dph? to znamena kupujem za ceny bez dph a odo mna kupuju bez dph? co ked je odberatel platcom dph? mam z toho uplny hokej. :) dakujem za odpoved.

Registračná povinnosť
§ 4
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Z toho vyplýva, že ako začínajúci živnostník nie si povinná registrovať sa a platiť DPH. Povinnosť ti vznikne až vtedy, keď dosiahneš 1,5 mil. Sk tržby za posledných 12 mes., t.z., že si to musíš sledovať každý mesiac až pokým to neprekročíš. Potom sa zaregistruješ v zmysle vyššie uvedeného.

Ty momentálne, ak nie si plátca DPH, nakupuješ za celkové sumy /vrátane DPH/, nie ako uvádzaš bez DPH. Teda ak nakupuješ od plátcov DPH. /Ak nakupuješ od neplátcov, je jasné, že DPH tam vôbec nie je uvedená./ Táto celková cena je pre teba aj výdavkom ovplyv. ZD. Ty keď predávaš tovar a nie si plátca DPH, tak samozrejme bez DPH. Je jedno, či predávaš plátcovi alebo neplátcovi DPH.:)
Johanka
12.06.07,16:56
Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH neuvažuje s pojmom cena bez DPH, má iba (predajnú ) cenu ;) . Nerozlišuje základ dane a daň z pridanej hodnoty.