Steffi
12.06.07,14:45
Uzatvorili sme s bankou tzv. Ratio Forvard, ktorý je založený na tom, že máme s bankou určené termíny na výmenu EUR, a k tomuto termínu máme určený aj pevný kurz za ktorý EURo predáme. Dva dni pred termínom určíme hodnotu výmeny. Poradí mi niekto ako budem toto účtovať? Je toto vlastne len výmena peňazí, alebo to súvisií s derivátmi?


Steffi
Lila
14.06.07,13:53
Ide o menový derivát.
Steffi
15.06.07,07:12
Ide o menový derivát.


Poradí mi niekto ako sa to účtuje?

Steffi