kleopa
13.06.07,09:09
Poprosím Vás o radu s nasledovným problémom:
Naša firma mala úver, ktorý banka koncom minulého roka postúpila na ďalšiu právnicku osobu. Za neplnenie podmienok úverovej zmluvy si banka vždy vyúčtovala dohodnutý sankčný úrok. Na tieto sankčné úroky sme do roku 2006 tvorili aj dohad. V tomto roku nám však bolo oznámené, že práv. osoba, ktorej bol náš úver postúpený, nám sankčné úroky odpúšťa. Ako budem uvedenú skutočnosť účtovať? Ponížim náklady tohto roka, alebo čiastku odpustených úrokov naúčtujem ako výnos?
JAJA11
13.06.07,09:30
Poprosím Vás o radu s nasledovným problémom:
Naša firma mala úver, ktorý banka koncom minulého roka postúpila na ďalšiu právnicku osobu. Za neplnenie podmienok úverovej zmluvy si banka vždy vyúčtovala dohodnutý sankčný úrok. Na tieto sankčné úroky sme do roku 2006 tvorili aj dohad. V tomto roku nám však bolo oznámené, že práv. osoba, ktorej bol náš úver postúpený, nám sankčné úroky odpúšťa. Ako budem uvedenú skutočnosť účtovať? Ponížim náklady tohto roka, alebo čiastku odpustených úrokov naúčtujem ako výnos?


Keďže ste tvorili dohadnú položku, treba ju rozpustiť do výnosov.
kleopa
13.06.07,09:46
Konkrétne účtovanie dohadu malo predpis: MD 562 D 383, nebola to rezerva. Na aký účet v tomto roku odúčtujem odpustenie?
JAJA11
13.06.07,10:28
Konkrétne účtovanie dohadu malo predpis: MD 562 D 383, nebola to rezerva. Na aký účet v tomto roku odúčtujem odpustenie?

Ja by som to zaúčtovala tak isto len so znamienkom mínus. Ale nech sa radšej vyjadria skúsenejší.:rolleyes:
kleopa
13.06.07,10:36
Ďakujem za radu, ale stále mám pocit, že keď to odúčtujem z nákladového účtu, skreslím si náklady roku 2007.
Iwett
05.04.11,19:46
Dobrý večer, má niekto skúsenosť so zaúčtovaním odpusteného úroku z omeškania? Fakturovali sme firme takéto úroky dva roky 311/645. Nakoniec firma faktúry poplatila, a majiteľ rozhodol časť úrokov z omeškania odpustiť. Mám faktúry normálne uhradiť, zaúčtovať 645/311 a napísať firme list, že im časť úrokov odpúšťame? Alebo je nejaký iný postup? Ďakujem.
Iwett
06.04.11,05:52
Prosím, odobrí mi niekto vyššieuvedené? Ďakujem