dadia1
13.06.07,09:13
Prosím o radu, predali sme budovu za 16 mil . Sk. v zmluve je , ze to nepodlieha DPH. do ktorého riadku DPH to mam dat? ovplyvnuje to koeficient?

dakujem
dadia1
13.06.07,10:58
prosím, nevie mi nikto poradit?
martinez
13.06.07,12:57
podla mojho nazoru sa jedna o dodanie nehnutelnosti po 5 rokoch od kolaudacie, cize oslobodene od dph podla §38,1...cize riadok 5 a 6 danoveho priznania

a neovplyvnuje to koeficient, lebo podl §50,2,d sa jedna o prilezitostny prevod nehnutelnosti....
betka
13.06.07,18:20
Pri predaaji nehnuteľnosti, pri kt. budete považovať dodanie tovaru za oslobodené od DPH, by ste nemali zabudnúť na par. 54 - uprava dane z. o DPH. Ak ste kúpili nehnuteľnosť, pri kt. ste si odpočítali DPH, alebo ste vykonali nejaké TZ nad hodnotu 100 000, Skm lali by ste postupovať:

§ 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

(1) Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia.

(2) Investičným majetkom na účely tohto zákona sú

a) hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 100 000 Sk a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
b) budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory,
c) nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.27)

(3) Zmenou účelu použitia investičného majetku sa rozumie, ak platiteľ

a) investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane alebo na iný účel ako na podnikaniealebo na iný účel ako na podnikanie,


(4) Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku podľa odseku 1 je päť kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom investičný majetok platiteľ nadobudol alebo na vlastné náklady vytvoril okrem investičného majetku podľa odseku 2 písm. b) a c), pri ktorom je obdobie na úpravu desať kalendárnych rokov, a obdobie na úpravu odpočítanej dane začína plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený po prvýkrát do užívania. Ak platiteľ dodá investičný majetok podľa odseku 2 písm. b) a c) pred uvedením do užívania a zmení účel použitia, upraví odpočítanú daň v kalendárnom roku, keď dodá investičný majetok.