tama
13.06.07,12:43
Ahojte poraďáci,
chcem sa spýtať, ako má prefakturovať slovenská firma so sloven.IČ DPH, prepravu tovaru, ktorú vykonal taktiež slov.prepravca /so slovens. IČ DPH/ na území SR pre českú firmu /s českým IČ DPH/. Bude to s DPH alebo bez DPH?
Ďakujem
Monika Kováčová
13.06.07,12:48
Ešte raz?
Prepravca IČ DPH SK
Objednávateľ prepravy: vaša firma, t.j. IČ DPH SK - Faktúra od prepravcu na vás je s daňou
Fakturujete vášmu objednávateľovi IČ DPH CZ? Ak preprava nebola uskutočnená medzi členskými štátmi (čo nebola, lebo píšete, že je len na území SR), budete fakturovať do Čiech s daňou 19%
Orsz
13.06.07,13:02
Ahojte poraďáci,
chcem sa spýtať, ako má prefakturovať slovenská firma so sloven.IČ DPH, prepravu tovaru, ktorú vykonal taktiež slov.prepravca /so slovens. IČ DPH/ na území SR pre českú firmu /s českým IČ DPH/. Bude to s DPH alebo bez DPH?
Ďakujem


Súhlasím s Monikou, pokiaľ preprava bola uskutočnená iba v SR, a chcete ju prefakturovať českému odberateľovi, tak so slovenskou DPH 19%.
tama
21.06.07,11:22
ďakujem za odpovede, ale ešte jedna otázočka, platí to aj v prípade ak sa jedná o dopravu /na území SR/, kde sa prevážal majetok slovenskej firmy /konkrétne unimobunky/, ktorú mala česká firma /s IC DPH CZK/ v prenájme.
tama
22.06.07,08:51
skúste niekto odpovedať,
dík