rommy
13.06.07,13:42
Ahoj poraďáci, prepáčte ak sa budem hlúpo pýtať :o , ale ak sa kúpi auto na leasing, zaradím ho do majetku, môžem si uplatniť daňový odpis ku koncu roka? Pýtam sa lebo si prezerám účtovníctvo a moja predchodkyňa v odpisovom pláne nemá daňové odpisy na veci kúpené na leasing, tak ma to trošku zmiatlo...
Vladimír Ozimý
13.06.07,13:46
nie tak fungujete uplne iným režimom podľa paragrafu 26 ods 8 to jest odpíšete majetok počas doby preńájmu a to mesačnými odpismi nie ročnými...
Olice
13.06.07,13:54
Ahoj poraďáci, prepáčte ak sa budem hlúpo pýtať :o , ale ak sa kúpi auto na leasing, zaradím ho do majetku, môžem si uplatniť daňový odpis ku koncu roka? Pýtam sa lebo si prezerám účtovníctvo a moja predchodkyňa v odpisovom pláne nemá daňové odpisy na veci kúpené na leasing, tak ma to trošku zmiatlo...

Podľa § 30a ods. 8 Postupov účtovania výšku účtovných odpisov takto obstarávaného majetku stanovuje nájomca podľa ustanovení § 20 (Postupov účtovania), to znamená podľa reálnej doby životnosti a opotrebenia, resp. ďalších parametrov uvedených v spomenutom § 20. Doba účtovného odpisovania sa neviaže na dobu trvania prenájmu.

Pre stanovenie daňových odpisov vychádza nájomca z ustanovenia § 26 ods. 8 zákona č. 595 / 2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % obstarávacej ceny zistenej u prenajímateľa. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.
rommy
13.06.07,17:19
Aha takže pri zaradení do odpisového plánu si zadám len percento pre účtovné odpisy bez zadania daňovej odpisovej skupiny a odpisujem len počas trvania finančného prenájmu... Dúfam že som to pochopila správne, ďakujem za usmernenie.
rommy
13.06.07,19:52
Účtovné odpisy sa v tomto prípade musia rovnať daňovým a účtovne sa odpisuje tiež len počas trvania fin. prenájmu?
andrej_rv
13.06.07,20:13
Účtovné odpisy sa v tomto prípade musia rovnať daňovým a účtovne sa odpisuje tiež len počas trvania fin. prenájmu?
Nie, nemusia. Podľa § 30a ods. 8 Postupov PÚ sa majetok obstaraný finančným prenájmom odpisuje podľa § 20. Pri tvorbe účtovného odpisového plánu sa majú - ako pri ostatnom odpisovanom majetku - zohľadňovať kritériá podľa ods. 2 až 5. A keďže účtovné odpisovanie podľa uvedených odsekov má vyjadrovať mieru fyzického a morálneho opotrebenia a má vychádzať z doby prepokladaného využívania dlhodobého majetku, popravde by sa rovnať vôbec nemali. Ale v bežnej praxi (najmä u FO a neauditovaných PO) sa vačšinou zatiaľ používajú zhodné účtovné a daňové odpisy.
Postup výpočtu odpisov ako podielu daňovej vstupnej ceny a doby finančného prenájmu v mesiacoch sa vzťahuje len na daňové odpisovanie majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.
MARIAEL
02.03.12,14:54
dobry den chcem sa opytat co všetko mozem odpisat pri plnych odpisoch som zivnostnik
Tweety
02.03.12,15:07
dobry den chcem sa opytat co všetko mozem odpisat pri plnych odpisoch som zivnostnik

Všeobecná otázka, všeobecná odpoveď, odpisujeme len hmotný a nehmotný majetok.