J@n@
13.06.07,15:13
Želám pekný deň a prosím o pomoc. Rok 2007 je štvrý a posledný rok odpisovania auta /vo firme/, ale manžel by ho chcel v lete predať, a tak neviem ako to je potom s odpisovaním, či si uplatním odpis celý alebo len časť, popr. akým výpočtom sa z toho vysomáriť. Prosím poraďte.Ďakujem .
cloe
13.06.07,15:23
Želám pekný deň a prosím o pomoc. Rok 2007 je štvrý a posledný rok odpisovania auta /vo firme/, ale manžel by ho chcel v lete predať, a tak neviem ako to je potom s odpisovaním, či si uplatním odpis celý alebo len časť, popr. akým výpočtom sa z toho vysomáriť. Prosím poraďte.Ďakujem .
Ak nebudeš mať auto v majetku k 31. 12. 2007, nemôžeš si uplatniť žiadne daňové odpisy za rok 2007. Účtovne ich však uplatníš za tie mesiace, po ktoré ich budeš mať v majetku, tak zistíš zostatkovú hodnotu auta, ktorú vrámci uzávierkových operácií odpíšeš do VOZ.
tinaM
13.06.07,15:38
Ak nebudeš mať auto v majetku k 31. 12. 2007, nemôžeš si uplatniť žiadne daňové odpisy za rok 2007. Účtovne ich však uplatníš za tie mesiace, po ktoré ich budeš mať v majetku, tak zistíš zostatkovú hodnotu auta, ktorú vrámci uzávierkových operácií odpíšeš do VOZ.
Tu by som len podotkla, že príjem z predaja MV zaradeného v majetku podnikateľa bude príjmom z podnikania a výdavkom bude zostatková hodnota MV.
Johanka
13.06.07,15:59
Ak nebudeš mať auto v majetku k 31. 12. 2007, nemôžeš si uplatniť žiadne daňové odpisy za rok 2007. Účtovne ich však uplatníš za tie mesiace, po ktoré ich budeš mať v majetku, tak zistíš zostatkovú hodnotu auta, ktorú vrámci uzávierkových operácií odpíšeš do VOZ.

Zákon o dani z príjmov
§19
(3) Daňovými výdavkami sú aj

b)zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetkupri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 1)

.... tzn. , že výdavkom ovplyvňujúcim základ dane je daňová zostatková cena, nie účtovná.

V zmysle postupov JÚ je možné uplatniť odpisy podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon o dani z príjmov, teda odpisy ročné, nie je nutné počítať v JÚ mesačné odpisy.