majka615
13.06.07,21:34
Chcela by som sa opýtať na problematiku platenia dane z príjmov, pri predaji nehnuteľnosti.
Som podnikateľka- vlastníčka nehnuteľnosti, ktorú som zakúpila, za 500 000 Sk, táto nehnuteľnosť bola odpísaná z podnikatelského účtovníctva,
v hodnote 400 000 Sk, v súčasnosti uvažujem o predaji tejto nehnuteľnosti, ale neviem ako by to bolo s daňou z príjmov?
M3G
13.06.07,22:15
Chcela by som sa opýtať na problematiku platenia dane z príjmov, pri predaji nehnuteľnosti.
Som podnikateľka- vlastníčka nehnuteľnosti, ktorú som zakúpila, za 500 000 Sk, táto nehnuteľnosť bola odpísaná z podnikatelského účtovníctva,
v hodnote 400 000 Sk, v súčasnosti uvažujem o predaji tejto nehnuteľnosti, ale neviem ako by to bolo s daňou z príjmov?

Od dani z príjmu je oslobodený príjem
.,...
b) z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

To znamená, že pekne dodaňuješ celý príjem z predaja predmetnej nehnuteľnosti(mínus zostatková hodnota, t.j. 100.000), alebo počkáš 5 rokov a potom predáš. :(
betka
15.06.07,13:39
Ide o príjem podľa par. 6/5/a-príjem z nakladania majetku. Ak je nehnuteľnosť vyradená z OM z titulu predaja.
Ak ste vyradili nehnuteľnosť napr. v roku 2006 a predáte ju v roku 2007, čo v tomto roku nebolo zahrnuté do OM, ide o príjem podľa par. 8/1/b