Kvietocek
14.06.07,07:44
Nová investícia si vyžiadala fyzickú likvidáciu časti stavebného objektu a technológie fyzicky likvidované a vyradené objekty boli v máji 2007 a majú k 31.5.2007 zostatkovú hodnotu.
Investičná akcia je pred dokončením a zaradená do majetku bude v 8.2007

Zostatková hodnota likvidovaného 2.000 000,-
nového majetku je 100.000 000,-

Zaúčtuje sa zostatková hodnota k novozaraďovanému majetku?
Bude sa odpisovať?
Olice
14.06.07,08:58
Nová investícia si vyžiadala fyzickú likvidáciu časti stavebného objektu a technológie fyzicky likvidované a vyradené objekty boli v máji 2007 a majú k 31.5.2007 zostatkovú hodnotu.
Investičná akcia je pred dokončením a zaradená do majetku bude v 8.2007

Zostatková hodnota likvidovaného 2.000 000,-
nového majetku je 100.000 000,-

Zaúčtuje sa zostatková hodnota k novozaraďovanému majetku?
Bude sa odpisovať?
Môj názor, zostatkovú hodnotu jednorázovo zaúčtovať do nákladov na 551.
Novozaradený majetok začať odpisovať z obstarávacej ceny dňom zaradenia.
Viď:
PRÍKLAD - VYRADENIE DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU FYZICKOU LIKVIDÁCIOU

Opis účtovného prípadu
MD Účtovací predpis D
Vyradenie DHM v dôsledku likvidácie

1.
Vyradenie plne odpísaného majetku
08.
02

2.
Vyradenie ešte neodpísaného majetku
a) zostatková cena (doúčtovanie oprávok do 100 % obstarávacej ceny)
b) vyradenie v obstarávacej cene
551 08.
08. 02.
Kvietocek
14.06.07,10:27
a na ucet 042 sa to neda nejakym sposobom dat?
Olice
14.06.07,10:56
a na ucet 042 sa to neda nejakym sposobom dat?
Nerozumiem, čo na 042, novoobstaraný majetok alebo...?
Olice
14.06.07,11:07
a na ucet 042 sa to neda nejakym sposobom dat?
Ty asi myslíš ZH z likvidovaného majetku ?
Ale veď predsa tá už na 042 bola ako cena obstarania, z ktorej sa začalo odpisovať a teraz z dôvodu vyradenia - likvidácie zostala ZC.
Kvietocek
14.06.07,11:35
dakujem uz som pochopila :) pekny den
betka
14.06.07,11:58
Chcete to dať na účet 042, pri likvidácii starého stavebného objektu. Postupujete nasledovne:
1.Odpis ZC existujúceho stavebného objektu: 042/081.
2.Náklady na práce súvisiace s likvidáciou, dodav. spôsobom: 042,343/321
3. vnútropodniková preprava-odvos sute: 042/622
4. Náklady na projekty: 042,343/321
5. Spotreba stavebného materiálu: 042/112
6. Práce na výstavbe vykonané vo vlastnej réžii: mzdy 521/331
.................................................. ..............odvody: 524/336
7. aktivácia prác: 042/624
8. vnuútropod, preprava 042/622
9. poplatky: 042/221
10. zaradenie: 221/042

Likvidácia stavebného objektu je súčasťou OC novej nehnuteľnosti, pričom starý likvidovaný objekt sa musí vyradiť v ZC, a je súčasťou OC novej nehnuteľnosti. 042/081.
betka
14.06.07,12:06
Marekovým spôsobom by som postupovala vtedy: ak pri likvidácii stavebného objektu, nie je ho možné predať, alebo je nepoužiteľný. Tento majetok by mal ZC a pri vyradení sa musí odpísať mimoriadnym odpisom:
1. 548- ak nedošlo ku škode
2. 549-ak došlo ku škode
3. 582-vdôdledku živelných pohrôm
A súvzťažne v prospech účtu 042.

Vo Vašom prípade je ZC 2.mil Sk súčasťou účtu 042.