kocsing
14.06.07,09:11
Prosím poraďte mi, čo je vlastne povinnosťou audítora. Ak skontroluje závierku a napíše správu, preberá nejakú zodpovednosť na seba? O čo vlastne ide?

Môže mi prípadne niekto ukázať vzor zmluvy s audítorom? Neviem totiž posúdiť, či nám predložená zmluva je pre nás výhodná. Zaujíma ma hlavne tá časť o povinnostiach a zodpovednosti audítora. Ďakujem.
bazalka
14.06.07,09:37
Auditor je zodpvedný za Správu, ktorú vydá o tom, či spoločnosť postupovala v súlade so zákonom o účtov. a či všetky účty spoločnosti sú korektne zaevidované-zaúčtované. Kontroluje všetky došlé-vyšlé Fa, doklady, ktoré majú súvis s dosiahnutým HV spločnosti a či DP je OK.

Ako spločnosť vedie účtovníctvo, je zodpovedná sama (konateľ, účtovník..)

Auditor môže poradiť resp. usmerniť ako správne postupovať v zložitejších prípadoch účtovania
Orsz
14.06.07,21:35
Mnohokrát v praxi sa urobí audit až po uzávierke a odovzdaní DP. Ak by tam bolo niečo nesprávne zaúčtované, alebo nesprávne použité účty, audítor dá výhrady, a je na účtovnej jednotke, či to opraví, alebo nie. Takže nemožno preniesť zodpovednosť na audítora. Iba ak by sa prišlo na niečo, čo audítor pri kontrole nevytkol, a mal. Ja som mala minulý rok priebežne overované účtovníctvo - ak boli nejaké problémy, napísali mi to do správy priebežného kontrolovania, ktoré je určené len vnútorne - medzi firmou a audítorom - ak si to firma neopraví, audítor to môže použiť ako vytknutú vec z jeho strany, ale bez nápravy zo strany firmy.
shimii
12.02.08,08:14
ak by ste potrebovali audítora

Ing.Janka Šimková
jsimkova @ centrum.sk