bazalka
14.06.07,09:15
Zdravím všetkých,
chcem sa opýtať, či vie niekto odpoveď na otázku, či firma, ktorá je auditiovaná musí podávať výročnú správu?
V akom zákone by som našla bližšie info?
ďakujem;)
Chobot
14.06.07,09:36
Zdravím všetkých,
chcem sa opýtať, či vie niekto odpoveď na otázku, či firma, ktorá je auditiovaná musí podávať výročnú správu?
V akom zákone by som našla bližšie info?
ďakujem;)

Je to zákon o účtovníctve č. 431/2002 § 20:

"(1) Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom, s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu.27) Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a najmä informácie o
...."
olmoj
14.06.07,09:39
Vzor najdeš na www.ceniga.sk, materialy/ Dokument 4
bazalka
14.06.07,09:40
vďaka za odpoveď