karpis
14.06.07,11:15
Je povinnosťou viesť sklad alkoholu v 100% liehu alebo je na mne ako to budem viesť a na lieh to prepočítam až keď dávam hlásenie o liehu.
Muška
14.06.07,11:23
(12) Držiteľ povolenia na predaj je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu podľa účtovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a takúto evidenciu vediem v mesiaci

a) počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, v členení na príjem z maloobchodu alebo veľkoobchodu,
b) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., a to v členení podľa identifikačných údajov a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a počet spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. vydaných ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
c) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.

Bod a) až c) urobím zo stavu skladu pre účely Hlásenia
karpis
14.06.07,11:29
Muška robíš to priamo v nejakom programe alebo v xls
Muška
14.06.07,11:33
Ja robím v MRP - sklad. Príjemky, výdajky a potom si na záver mesiaca vytlačím zostavy "Obraty za mesiac po skupinách" . Skupiny mám rozdelené na napr.
40 % v 0,7 litr.

No a potom to nahádžem do tej exc.tabuľky od "lenkak" , kde to je už na 100 % alkohol. a z toho vypíšem "Hlásenie"
karpis
14.06.07,11:36
Dakujem za pomoc. Ja síce nerobím reštauráciu ale kamarátka ktorá potrebuje pomôcť.
Muška
14.06.07,11:48
a máš tú tabuľku od "lenkak" veľmi uľahčí prácu
P.S. Dobre si prečítaj "pokec" červeným písmom úplne dole na 1. strane
karpis
14.06.07,14:23
Ďakujem za pomoc
lenkak
14.06.07,19:52
Muška ty mi robíš reklamu ;) ja čumím :eek:
ale stále môžete dávať návrh na nejaké zlepšenia.:D
Muška
14.06.07,19:54
Muška ty mi robíš reklamu ;) ja čumím :eek:
ale stále môžete dávať návrh na nejaké zlepšenia.:D
Lienočka , akurát fčuleky robím tie nešťastné hlásenia, takže máš zaručené, že každý mesiac na Teba s láskou myslím :)
ekopo
14.06.07,19:59
Bolo by vhodné zabezpečiť vzorce voči prepisovaniu. Niekto menej skúsený by totiž mohol prepísať nedopatrením vzorec a hneď je mimotemy a potom :eek: nakoniec :mee:
lenkak
14.06.07,20:01
Muška cmuuuuk, som rada, že tabuľka Ti uľahčuje prácu, ja ju vôbec nepoužívam, ale čo nespravím pre priateľov....
lenkak
14.06.07,20:02
Bolo by vhodné zabezpečiť vzorce voči prepisovaniu. Niekto menej skúsený by totiž mohol prepísať nedopatrením vzorec a hneď je mimotemy a potom :eek: nakoniec :mee:

dobrá pripomienka, tab. je síce tu už viackrát pripájaná, ale keď bude voľnejšia chvíľa môže byť.
Muška
14.06.07,20:03
Bolo by vhodné zabezpečiť vzorce voči prepisovaniu. Niekto menej skúsený by totiž mohol prepísať nedopatrením vzorec a hneď je mimotemy a potom :eek: nakoniec :mee:
Nakoľko sa aj mne šikovnej presne toto podarilo :D Tak mám uložené tabuľky 2x - a v prípade "úrazu" mám tú prvú v zálohe :D
Muška
14.06.07,20:05
Ale na druhej strane som sa naučila prepísať riadok s alkoholom aký potrebujem /a to tak, že odkukávam z predchádzajúcich riadkov/ , aby som nemusela sústavne otravovať Lenku. :)
Lebo som sa ju dosť naotravovala :D

Ale pridať nový riadok by som už ozaj nezvládla :D
lenkak
14.06.07,20:06
Ale pridať nový riadok by som už ozaj nezvládla :D

ale zvládla. ;)
Muška
14.06.07,20:14
Takže som si to zhrnula:
Lenka - Hlásenia
Ekopo - výpočet SP
Marína - lízing
Apo - Preddavky na daň

Čo by som ja bez Vás robila ??? :):)