margaretka100
14.06.07,17:02
Spoločnost s.r.o. mi doručila faktúry na T-mobile,kde je ako odberateľ uvedená fyzická osoba-občan,tzn.meno priezvisko..
Do nákladov svojej spoločnosti s r.o. sa osoba rozhodla dostať tak,že si vystavila ZMLUVU O VYPOŽiČKE - kde uvádza,že vypožičiava telefónnu linku spoločnosti s r.o. a vyžičiavateľ - s.r.o. sa zaväzuje uhrádzať platby za služby spojené s užívaním telef.linky..
To je síce pekné,len sa obávam,že to nie je daň.výdavok spoločnosti s ruč.obmedzením,keďže na faktúre je uvedená úplne iná osoba,vlastne zmluva T-mobilu je s iným užívateľom..:confused:
Čo si o tom myslíte?
Ďakujem za pripomienky
Monika Kováčová
14.06.07,17:47
to čo ty si myslím. A už nehovoriac o DPH. Absolútny nezmysel.

Iné by bolo keby FO (ideálne platca DPH) refakturovala uvedené náklady spoločnosti, a podkladom by mohla byť nejaká takáto dohoda+kópia fa od operátora.
margaretka100
14.06.07,17:52
to čo ty si myslím. A už nehovoriac o DPH. Absolútny nezmysel.

Iné by bolo keby FO (ideálne platca DPH) refakturovala uvedené náklady spoločnosti, a podkladom by mohla byť nejaká takáto dohoda+kópia fa od operátora.

táto s.r.o. nie je platca DPH..
ale keby to FO refakturovala-(to by asi musela byť ale FO podnikateľ-správne?),keby to refakturovala,tak by príjem musela zdaniť,takže by to vyšlo v konečnom dôsledku narovnako.. daň.výdavok v s.r.o. by bol príjem s.r.o...
:confused:
Monika Kováčová
14.06.07,17:59
no ak je nepodnikateľ, tak už riešenie nevidím, len prepísať telefóny na s.r.o.

P.S. zdaniť by nemusela, resp. príjem = výdavky, t.j. výsledok 0,-