Richard
15.06.07,10:17
Tieto aktualizované zákony v úplnom znení s prelinkovaným obsahom sa nachádzajú v encyklopédii mzdárov www.drak.porada.sk (http://www.drak.porada.sk)


Zákon o rodičovskom príspevku (http://www.porada.sk/t54698-zakon-o-rodieovskom-prispevku-od-01092005.html)
Zákon o prídavku na dieťa (http://www.porada.sk/t54697-zakon-o-pridavku-na-diea-od-01012004.html)
Zákon o rodine
Zákon o minimálnej mzde (http://www.porada.sk/t54696-zakon-o-minimalnej-mzde-od-01102006.html)
Zákon o sociálnej pomoci (http://www.porada.sk/t54672-zakon-o-socialnej-pomoci.html)
Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (http://www.porada.sk/t54670-zakon-o-tatnych-sviatkoch-dooch-pracovneho-pokoja-a-pamatnych-dooch.html)
Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej.. (http://www.porada.sk/t54667-zakon-o-uprave-nahrady-za-stratu-na-zarobku-po-skoneeni-pracovnej-od-01042004.html).
Zákon o kolektívnom vyjednávaní od 01.04.2007 (http://www.porada.sk/t54626-zakon-o-kolektivnom-vyjednavani-od-01042007.html)
Zákon o životnom minime (http://www.porada.sk/t54578-zakon-o-ivotnom-minime-od-01082006.html)