Richard
15.06.07,12:03
V našej internetovej encyklopédii pre mzdových účtovníkov www.drak.porada.sk sme pridali novú sekciu "zákony", kde boli doplnené viaceré zákony s ktorými mzdový účtovník pracuje.

Tieto zákony majú vytvorený obsah, z ktorého sa viete rýchlo presúvať medzi paragrafmi, tak ako ste si už zvykli v zákonoch na Porada.sk

Zákony budú stále aktualizované s farebným zvýraznením jednotlivých zmien.

Drak teda obsahuje nasledovné zákony:


Zákon o rodičovskom príspevku (http://www.porada.sk/t54698-zakon-o-rodieovskom-prispevku-od-01092005.html)
Zákon o prídavku na dieťa (http://www.porada.sk/t54697-zakon-o-pridavku-na-diea-od-01012004.html)
Zákon o rodine (http://www.porada.sk/showthread.php?t=54731)
Zákon o minimálnej mzde (http://www.porada.sk/t54696-zakon-o-minimalnej-mzde-od-01102006.html)
Zákon o sociálnej pomoci (http://www.porada.sk/t54672-zakon-o-socialnej-pomoci.html)
Zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (http://www.porada.sk/t54670-zakon-o-tatnych-sviatkoch-dooch-pracovneho-pokoja-a-pamatnych-dooch.html)
Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej.. (http://www.porada.sk/t54667-zakon-o-uprave-nahrady-za-stratu-na-zarobku-po-skoneeni-pracovnej-od-01042004.html).
Zákon o kolektívnom vyjednávaní od 01.04.2007 (http://www.porada.sk/t54626-zakon-o-kolektivnom-vyjednavani-od-01042007.html)
Zákon o životnom minime (http://www.porada.sk/t54578-zakon-o-ivotnom-minime-od-01082006.html)Zákony, ktoré sú prístupné na Porada.sk a o ktorých aktualizácie sa bude strať DRAK:

Zákonník práce
Zákon o dani z príjmov
Zákon o sociálnom poistení
Zákon o zdravotnom poistení

K týmto zákonom sú v DRAKovi spracované komentáre (niektoré zákony sú skomentované úplne, na niektorých pracujeme) a samozrejme príklady.