Smolkat
15.06.07,21:48
Chcela by som sa opytat, ci je nejake obmedzenie pri platbe faktury v hotovosti v den vystavena. Mam na mysli napr. vysku sumy na fakture.

Dufam, ze je to aspon trosku zrozumitelne.
Dakujem
cloe
15.06.07,21:58
Chcela by som sa opytat, ci je nejake obmedzenie pri platbe faktury v hotovosti v den vystavena. Mam na mysli napr. vysku sumy na fakture.

Dufam, ze je to aspon trosku zrozumitelne.
Dakujem

Nie je žiadne obmedzenie, môžeš zaplatiť úhradu v hotovosti aj milión.:)
Ak sa mýlim, prosím opravte ma.
Smolkat
15.06.07,22:14
plati to aj hned v ten isty den?
Lion Topoľčany
15.06.07,22:23
Nemáš náhodou na mysli, že dátum vystavenia na fa je 10.6.2007 a dátum splatnosti je 10.6.2007 a platba v hotovosti, vtedy by to malo ísť cez reg.pokladňu.?
cloe
15.06.07,22:28
Nemáš náhodou na mysli, že dátum vystavenia na fa je 10.6.2007 a dátum splatnosti je 10.6.2007 a platba v hotovosti, vtedy by to malo ísť cez reg.pokladňu.?
Nemyslím si to, platba faktúry môže byť v ten istý deň, kedy je faktúra vystavená.
Smolkat
15.06.07,22:32
Mam na mysli, ze vystavenie aj splatnost faktury su v ten isty den a platba je cez prijmovy pokladnicny doklad. Faktura je na sumu cez 100 000,- SK.
tinaM
15.06.07,22:56
Vystavením faktúry vznikne pohľadávka a pohľadávka môže byť uhradená buď prevodom, alebo v hotovosti.
Pohľadávka mohla vzniknúť ráno 10.6. a večer bola uhradená v hotovosti.
No ja píšem na faktúru dlhšiu dobu splatnosti aj napriek tomu, že mi fa."večer uhradia".:)
Smolkat
15.06.07,23:13
Pocula som, ze od urcitej vysky sa faktury nesmu uhradzat v hotovosti v ten isty den ako sa vystavia. Neviem co je na tom pravdy, nikde som to nenasla. V ziadnom zakone.

Nasla som iba, ze platba cez registracku moze byt len do 50 000,- SK. Ale to je ine.
duficek
16.06.07,00:53
to bolo v starom zakone. teraz to uz neplati
Smolkat
16.06.07,10:28
Dakujem velmi pekne za informacie, pomohli ste mi
betka
16.06.07,11:13
Z judikatúry SR:
Predmetom sporu bol názor žalobcu, že v prípade, ak jeho pohľadávky (FA) boli odberateľmi zaplatené po vyhotovení a prevzatí FA odberateľmi v hotovosti, nejde o úhradu v hotovosti, teda nevznikla zákonná povinnosť používať ERP, ale ide o úhradu pohľadávky, kedy zákon túto povinnosť neukladá.

Žalovaný zastával opačný názor. Ak odberateľ po vystavení FA túto uhradil v hotovosti žalobcovi, išlo o prípad úhrady v hotovosti, a žalobca mal na účely evidencie takýchto tržieb použiť ERP.

Rozsudok KS: KS zrušil rozhodnutie Daňového riaditeľstva a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, lebo dospel k záveru, že rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho posúdenia veci.
Odôvodnenie:
Žalobca má vo svojom predmete činnosti kúpu a predaj tovaru. Činnosť môže realizovať, formou priameho predaja (pult), formou predaja na Fa, na dobierku. Vo vzťahu k používaniu ERP s týmito formami ráta vyhláška vo svojom ustanovení (2/c), pričom evidencia tržieb ERP je (1/1).

Pri forme predaja za hotové, kedy predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar a kupujúci za tento tovar zaplatí v hotovosti, je nesporné, že predávajúci je povinný tržbu zaregistrovať cez ERP. K splneniu povinnosti vyplývajúcich pre predávajúceho (odovzdať tovar kup.) a kupujúceho (zaplatiť za tovar pred.) dochádza súčasne.

Pri forme predaja na Fa nastáva iná situácia. Právne úkony účastníkov zmluvy sú časovo oddelené. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar, čím predávajúcemu vznikne pohľadávka-peňažný závazok, kt. vyjadrením je faktúra. Kupujúci musí splniť svoju pohľadávku riadne a včas, inak sa dostane do omeškania. Kupujúci môže svoj závazok splniť aj predčasne, pričom predávajúci je povinný takéto plnenie prijať.

Žalobca ako predávajúci vystavil po uzatvorení KZ faktúru na úhradu ceny predaného tovaru, vznikla mu pohľadávka. Kupujúci sa rozhodol po prevzatí FA túto zaplatiť v hotovosti, nemožno tento prípad podľa názoru súdu subsumovať pod pojem úhrada v hotovosti (i keď pohľadávka bola v skutočnosti v hotovosti zaplatená), ale správne pod pojem úhrada FA.

Pretože úhrada pohľadávky nie je úhradou v hotovosti, nebolo povinnosťou žalobcu v tomto prípade použiť ERP.

Na uvedený problém je iný názor z pohľadu účtovníctva a metod. usmernenia MFSR.
Par.7/1 431/2002. UJ je povinná účtovať tak, aby UZ poskytovala verný a pravdivý obrazo skutočnostiach ....
UJ, odberateľovi vzniká dlh len vtedy, ak odberateľ nakúpený tovar už vlastní a dodávateľ mu poskytne lehotu na zaplatenie nakúpeného tovaru. Pohľadávka vznikne následne, a to po uznaní dlžníkom (Obch.zákonnik). Ak odberateľ za nakúpený tovar zaplatil v deň jeho obstarania, t.j nákupu, nedošlo ku vzniku dlhu, a preto ani ku vzniku pohľadávky.
Platba za nakúpený tovar, napriek tomu, že bol na predaj tovaru vystavený účtovný doklad-FA, nemôže byť z vyššie uvedených dôvodov považovaná za úhradu pohľadávky. Zaúčtovanie prijatej platby ako úhrady pohľadávky je porušením 7/1 z. o účtovníctve.

K úhrade v hotovosti dochádza vtedy, ak deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby je zhodný s dńom prijatia úhrady.
Ak UJ vystaví doklad (FA) z predaj tovaru alebo poskyt. Službu v deň, kedy k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby došlo a úhrada v hotovosti sa uskutoční až na druhý deň, príp. ďalší deň, nemusí sa tržba evidovať na ERP.

Metodický pokyn (61/123/1996, Fin. sprav. 4/1996):
1. ak deň predaja tovru alebo poskytnutia služby je zhodný s dńom prijatia úhrady v hotovosti, UJ vydá doklad, kt. musí obsahovať náležitosti par.2/ch vyhlášky. Tento doklad môže byť pre účely DPH považovaný za zjedn. daňový doklad, ak spĺňa náležitosti zákona o DPH.
2. Ak UJ príjme úhradu v hotovosti za plnenie skôr uskutočnené, ku kt. vystaví doklad (FA), účtovný doklad, zmluvu, dohodu, nie je povinný takto prijatú úhradu evidovať na ERP, keďže nejde o predaj tovaru alebo poskytnutie služby spojenej s úhradou, ale iba o úhradu pohľadávky. Uvedené platí, ak na úhradu pohľadávky v hotovosti UJ vystaví PPD s uvedením čísla dokladu, na kt. sa úhrada vzťahuje.
Podľa uvedeného metodického pokynu postupovali dańové subjekty od 1.1.1996
(DAne a účtovníctvo 5/2007)
Orsz
16.06.07,11:25
No Betka, ale ako riešiť prípad firmy, ktorá nemá ERP, vystavuje len faktúry, a stáva sa, že niekto zaplatí v hotovosti v ten istý deň. Jedná sa o veľkoobchod - predaj tovaru firmám, nie je to maloobchod pre ľudí.
V ďalšej firme mám poskytovanie služieb ubytovanie, kde sa ľudia pýtajú do firiem faktúry, ktoré sú zapaltené v ten deň nechcú to z ERP - firma je auditovaná, a audítorka nemala k tomu žiadnu výhradu. Tak, ako to je potom v praxi?
betka
16.06.07,11:42
Erika, neviem či si raz (možno pred rokom, možno viac...) čítala príspevky od Eviny, ako vysvetľovala, či je možné alebo nemôžné vystavovať FA a uhradiť ich v jeden deň. Mala taam strašne veľa príspevkov ohľadom tejto veci, rozne metodické pokyny .... Vznikali hádky, či je možné vystaviť FA a uhradiť v jeden deň, a či treba použiť vtedy ERP ........
Veľa ľudí to tak nerobí...... a tak úhradu napíše o deň neskôr. Ale je to možné, mňa Evina vtedy presvedčila, vysvetlila, dala odvolávky ......
Nepricapnem sem link, neviem, kde to bolo...
Preto som sem dala ten rozsudok súdneho dvora, aby sme si to mohli vysvetliť, takže by za tieto veci nemali DU davať pokutu...
betka
16.06.07,11:47
No Betka, ale ako riešiť prípad firmy, ktorá nemá ERP, vystavuje len faktúry, a stáva sa, že niekto zaplatí v hotovosti v ten istý deň. Jedná sa o veľkoobchod - predaj tovaru firmám, nie je to maloobchod pre ľudí.
V ďalšej firme mám poskytovanie služieb ubytovanie, kde sa ľudia pýtajú do firiem faktúry, ktoré sú zapaltené v ten deň nechcú to z ERP - firma je auditovaná, a audítorka nemala k tomu žiadnu výhradu. Tak, ako to je potom v praxi?

To je ????
Vznikajú stále nejasnosti, či použiť ERP alebo nie...Tu nie sú jednotné názory, kt. sú prezentované MFSR a DR SR, často sa rozchádzajú, a preto sa to ocitne na súde ....
MFSR hvorrí jedno a DR SR druhé...

Keď si zoberieš ten veľkosklad a ERP-podľa z. o DPH, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 tis. Sk, za Fa sa považuje ......
Ak si idem ako fy kúpiť niečo do veľkoskladu, určite tam nechám viac ako 50 tis. Sk aj tak mi musia vyhotoviť FA......S týmmi ERP sa robí veľké bu-bu-bu- A čoho sa radi kontrolori chytajú?
Jana Acsová
16.06.07,11:59
Z pohľadu účtovného sme to riešili napr. aj tu:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=462843&postcount=15
Jana Acsová
16.06.07,12:02
betka
16.06.07,12:09
A toto je tá zaujímavá diskusia:
http://www.porada.sk/t4816-p2-prijem-v-hotovosti.html?pp=10&highlight=fakt%FAry+hotovos%BB

Jani, toto som myslela.
Orsz
16.06.07,12:16
Ďakujem Betka a Janka. Som členkou porady asi rok, takže tieto veci sa riešili, ešte keď som sem nechodila. A poviem Vám pravdu, ani by ma to nenapadlo riešiť - niekedy mám pocit, že každý úkon v účtovníctve (ktorý už vykonávame automaticky dlhšiu dobu, a sme si pritom vedomí, že je to OK) by som mala riešiť, či to robím dobre, alebo nie. Všetky zmeny sa fakt nedajú zaregistrovať - a to sa priznám, že v mojom okolí som hlavne ja, ktorá upozorňuje na zmeny, ostatní sa pri mne vozia - a aj tak nezachytím všetko.
Ale to som zašla už mimotemy .
Jana Acsová
16.06.07,12:22
To je prirodzené ... a tiež sommimotemy .

Snažím sa na školeniach upozorňovať veci, ktoré zvyknú unikať, zvyknú sa zautomatizovať a spájam niekedy "netušené" súvislosti. A názory by sa mali vyvíjať ... Aj každý nový deň je iný ako tie predchádzajúce.
evina
09.07.07,19:06
Z judikatúry SR:
Predmetom sporu bol názor žalobcu, že v prípade, ak jeho pohľadávky (FA) boli odberateľmi zaplatené po vyhotovení a prevzatí FA odberateľmi v hotovosti, nejde o úhradu v hotovosti, teda nevznikla zákonná povinnosť používať ERP, ale ide o úhradu pohľadávky, kedy zákon túto povinnosť neukladá.

Žalovaný zastával opačný názor. Ak odberateľ po vystavení FA túto uhradil v hotovosti žalobcovi, išlo o prípad úhrady v hotovosti, a žalobca mal na účely evidencie takýchto tržieb použiť ERP.

Rozsudok KS: KS zrušil rozhodnutie Daňového riaditeľstva a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, lebo dospel k záveru, že rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho posúdenia veci.
Odôvodnenie:
Žalobca má vo svojom predmete činnosti kúpu a predaj tovaru. Činnosť môže realizovať, formou priameho predaja (pult), formou predaja na Fa, na dobierku. Vo vzťahu k používaniu ERP s týmito formami ráta vyhláška vo svojom ustanovení (2/c), pričom evidencia tržieb ERP je (1/1).

Pri forme predaja za hotové, kedy predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar a kupujúci za tento tovar zaplatí v hotovosti, je nesporné, že predávajúci je povinný tržbu zaregistrovať cez ERP. K splneniu povinnosti vyplývajúcich pre predávajúceho (odovzdať tovar kup.) a kupujúceho (zaplatiť za tovar pred.) dochádza súčasne.

Pri forme predaja na Fa nastáva iná situácia. Právne úkony účastníkov zmluvy sú časovo oddelené. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar, čím predávajúcemu vznikne pohľadávka-peňažný závazok, kt. vyjadrením je faktúra. Kupujúci musí splniť svoju pohľadávku riadne a včas, inak sa dostane do omeškania. Kupujúci môže svoj závazok splniť aj predčasne, pričom predávajúci je povinný takéto plnenie prijať.

Žalobca ako predávajúci vystavil po uzatvorení KZ faktúru na úhradu ceny predaného tovaru, vznikla mu pohľadávka. Kupujúci sa rozhodol po prevzatí FA túto zaplatiť v hotovosti, nemožno tento prípad podľa názoru súdu subsumovať pod pojem úhrada v hotovosti (i keď pohľadávka bola v skutočnosti v hotovosti zaplatená), ale správne pod pojem úhrada FA.

Pretože úhrada pohľadávky nie je úhradou v hotovosti, nebolo povinnosťou žalobcu v tomto prípade použiť ERP.

Na uvedený problém je iný názor z pohľadu účtovníctva a metod. usmernenia MFSR.
Par.7/1 431/2002. UJ je povinná účtovať tak, aby UZ poskytovala verný a pravdivý obrazo skutočnostiach ....
UJ, odberateľovi vzniká dlh len vtedy, ak odberateľ nakúpený tovar už vlastní a dodávateľ mu poskytne lehotu na zaplatenie nakúpeného tovaru. Pohľadávka vznikne následne, a to po uznaní dlžníkom (Obch.zákonnik). Ak odberateľ za nakúpený tovar zaplatil v deň jeho obstarania, t.j nákupu, nedošlo ku vzniku dlhu, a preto ani ku vzniku pohľadávky.
Platba za nakúpený tovar, napriek tomu, že bol na predaj tovaru vystavený účtovný doklad-FA, nemôže byť z vyššie uvedených dôvodov považovaná za úhradu pohľadávky. Zaúčtovanie prijatej platby ako úhrady pohľadávky je porušením 7/1 z. o účtovníctve.

K úhrade v hotovosti dochádza vtedy, ak deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby je zhodný s dńom prijatia úhrady.
Ak UJ vystaví doklad (FA) z predaj tovaru alebo poskyt. Službu v deň, kedy k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby došlo a úhrada v hotovosti sa uskutoční až na druhý deň, príp. ďalší deň, nemusí sa tržba evidovať na ERP.

Metodický pokyn (61/123/1996, Fin. sprav. 4/1996):
1. ak deň predaja tovru alebo poskytnutia služby je zhodný s dńom prijatia úhrady v hotovosti, UJ vydá doklad, kt. musí obsahovať náležitosti par.2/ch vyhlášky. Tento doklad môže byť pre účely DPH považovaný za zjedn. daňový doklad, ak spĺňa náležitosti zákona o DPH.
2. Ak UJ príjme úhradu v hotovosti za plnenie skôr uskutočnené, ku kt. vystaví doklad (FA), účtovný doklad, zmluvu, dohodu, nie je povinný takto prijatú úhradu evidovať na ERP, keďže nejde o predaj tovaru alebo poskytnutie služby spojenej s úhradou, ale iba o úhradu pohľadávky. Uvedené platí, ak na úhradu pohľadávky v hotovosti UJ vystaví PPD s uvedením čísla dokladu, na kt. sa úhrada vzťahuje.
Podľa uvedeného metodického pokynu postupovali dańové subjekty od 1.1.1996
(DAne a účtovníctvo 5/2007)

Tu by som poukázala na niekoľko vecí:
1. Z akého dátumu je predmetná judikatúra...
2. Hrubo vyznačená citácia z Metodického pokynu je práve spochybnená v mojom príspevku v linku príjem v hotovosti. Predmetný metodický pokyn bol vydaný v čase platnosti Vyhlášky ERP 1996 a nebol aktualizovaný po novele Vyhlášky - uvádzam svoju vlastnú citáciu :D z linku:
"Vážení poraďáci, dnes som bola v advokátskej kancelárii, kde mi advokátka potvrdila to čo som Vám napísala v príspevku č.14 - krátko zhrniem metodický pokyn vydaný MF je síce platný /lebo ho nikto nezrušil a ani ináč neupravil/ ale je od 1.1.1997 neúčinný, nakoľko je v rozpore s novelou vyhlášky 55/1994 platnou a účinnou od 1.1.1997 a odvoláva sa na už neplatné zákony /napr. DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=2)/ a znenia písmen vyhlášky platných od 1.1.1997

3. Poprosím, pomôžte mi nájsť toto znenie v Obchodnom zákonníku, mne sa to nedarí:

"UJ, odberateľovi vzniká dlh len vtedy, ak odberateľ nakúpený tovar už vlastní a dodávateľ mu poskytne lehotu na zaplatenie nakúpeného tovaru. Pohľadávka vznikne následne, a to po uznaní dlžníkom (Obch.zákonnik)

4. Domnievam sa , že mohlo byť myslené aj na Občiansky zákonník, ale tam nenachádzam tiež takúto úpravu vzniku dlhu....
betka
09.07.07,19:36
Tu by som poukázala na niekoľko vecí:
1. Z akého dátumu je predmetná judikatúra...právoplatný dňa: 11.11.2005 (č.k. 1 S 324/04 z 30.6.2005

........................................
evina
09.07.07,19:52
........................................

Betka dík, ale nemôžem to nájsť. Nevedela som z Tvojho príspevku, či to je celé citácia z toho rozhodnutia, alebo tá druhá časť rozoberajúca to z hľadiska účtovného je už niečo inšie... lebo tam mám následné nezrovnalosti, ktoré som uviedla nižšie:)
betka
09.07.07,19:58
Mńa toto tiež zaujalo, lebo si pamatám, ako si bojovala telom i dušou za tieto veci.
Ak máš Dane a účtovníctvo 5/2007 str.89
evina
09.07.07,22:08
Mńa toto tiež zaujalo, lebo si pamatám, ako si bojovala telom i dušou za tieto veci.
Ak máš Dane a účtovníctvo 5/2007 str.89

Neviem prečo nemôžem nájsť priamo v Judikatúre uvedené Uznesenie Krajského súdu. Uznesenie /po tú časť účtovnú/ presne potvrdzuje to, k čomu sme sa dopracovali aj na Porade- čo ma samozrejme teší :):).

Pozrela som si však Dane a účtovníctvo a podľa označenia predpokladám, že Názor z pohľadu účtovného tam vložila autorka článku. V tomto časopise /9/2006/ sa už raz tento nesprávny názor na platbu v hotovosti našiel-bolo uvedené, že v zmysle Pokynu MF má byť posun v dátumoch-čím nechcem znižovať jeho hodnotu, lebo tento časopis mám rada a odoberám ho už x-rokov a je dobrý..

http://www.porada.sk/t20629-p4-faktra.html

S tou časťou jednoducho nesúhlasím:
po prvé preto, že ako som uviedla Metodický pokyn je síce platný ale neúčinný
po druhé preto, že také vysvetlenie dlhu som nenašla /možno zatiaľ:)/ nikde ani v Občianskom ani v Obchodnom zákonníku
betka
10.07.07,07:43
Pozrela som si však Dane a účtovníctvo a podľa označenia predpokladám, že Názor z pohľadu účtovného tam vložila autorka článku. - vložila ho autorka: ...................V nadvaznosti na ustanovenia OZ pohľadávka vzniká následne, ....nie je tam uvedený par.

V tomto časopise /9/2006/ sa už raz tento nesprávny názor na platbu v hotovosti našiel-bolo uvedené, že v zmysle Pokynu MF má byť posun v dátumoch-čím nechcem znižovať jeho hodnotu, lebo tento časopis mám rada a odoberám ho už x-rokov a je dobrý..aj ja ho mám rada

http://www.porada.sk/t20629-p4-faktra.html

S tou časťou jednoducho nesúhlasím:
po prvé preto, že ako som uviedla Metodický pokyn je síce platný ale neúčinný
po druhé preto, že také vysvetlenie dlhu som nenašla /možno zatiaľ:)/ nikde ani v Občianskom ani v Obchodnom zákonníku

....................................
Kazu
10.07.07,17:55
V hotovosti platíme také bežné sumy tak som sa nejakým limitom doteraz nezaoberala. ale dávnejšie na nejakom školení boli spomínané limity ohľadom výšky DPH pri platbe v hotovosti. Platí to ešte?
evina
10.07.07,17:58
V hotovosti platíme také bežné sumy tak som sa nejakým limitom doteraz nezaoberala. ale dávnejšie na nejakom školení boli spomínané limity ohľadom výšky DPH pri platbe v hotovosti. Platí to ešte?

Nie neplatí.
Povinnosť platiť DPH nad 200 tis. prevodom neplatí.
Kazu
11.07.07,21:12
Ďakujem za odpoveď
rastom
12.07.07,07:22
Nemyslím si to, platba faktúry môže byť v ten istý deň, kedy je faktúra vystavená.
Tak čiste teoreticky môže, lebo ju môžeš vystaviť napr. ráno a poobede Ti to príde klient zaplatiť.. xixixi
Ale väčšinou sa dáva nasledujúci deň, aby to nebolo okaté.
Asi všetci vieme o čo pri takýchto faktúrach ide :)
evina
17.07.07,07:12
Tak čiste teoreticky môže, lebo ju môžeš vystaviť napr. ráno a poobede Ti to príde klient zaplatiť.. xixixi
Ale väčšinou sa dáva nasledujúci deň, aby to nebolo okaté.
Asi všetci vieme o čo pri takýchto faktúrach ide :)

NIE NIE NIE. Vystavíš faktúru a hneď ju klient zaplatí a na dokladoch bude ten istý dátum. Vieme všetci, že v tomto prípade ide o úhradu pohľadávky v zmysle Vyhlášky o ERP. Je to niekoľkokrát spomenuté aj v tejto téme.

http://www.porada.sk/t4816-p2-prijem-v-hotovosti.html?pp=10&highlight=fakt%FAry+hotovos%BB
rastom
17.07.07,07:31
Evina....
Akože ja to chápem :)
Ja som taktiež za možnosť zaplatiť fa v daný deň a podla mňa je to vporiadku.
Ale vždy sa nájde niekto, kto sa oháňa ERP. Tak na ukľudnenie tých, čo sa enchajú zastrašiť urádníkom z DU je naporúdzi aj takáto odpoved.
Lebo často je otázka, prečo ste mu vystvaovali faktúru a prečo to nezaplatil cez ERP? :)
Už je to jasné?
(A prečo nie? Nič sa tým neporušuje)
evina
17.07.07,07:43
Evina....
Akože ja to chápem :)
Ja som taktiež za možnosť zaplatiť fa v daný deň a podla mňa je to vporiadku.
Ale vždy sa nájde niekto, kto sa oháňa ERP. Tak na ukľudnenie tých, čo sa enchajú zastrašiť urádníkom z DU je naporúdzi aj takáto odpoved.
Lebo často je otázka, prečo ste mu vystvaovali faktúru a prečo to nezaplatil cez ERP? :)
Už je to jasné?
(A prečo nie? Nič sa tým neporušuje)

Mne to je jasnejšie nad slnko. Keď si prečítaš mnou pripojený link, tak už desať rokov sa nemá žiadny daňový úradník v tomto prípade ohánať ERP a už desať rokov by sa nemal dať nikto zastrašiť tými, ktorí neovládajú predpisy a verím, že minimálne ten veľký počet ľudí , ktorí čítajú Poradu, lebo moje 3x nie už odznelo veľakrát...

P.s. Tu nejde o diskusiu, kto ju kedy zaplatil, či ráno, či hneď, tu ide o platné predpisy..
slimak
05.06.08,15:48
Zoltán Kovács
05.06.08,15:53
Ak je deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti, daňový subjekt vydá doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti podľa § 2 písm. j) vyhl. č. 55/1994 Z.z.

To znamena doklad z ERP.

http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPMTHxAsmB2I76ke hCQLYHkqivR35uKlAu0hwoYuhj7m6uH5WTmp6YXKkfrO-tH6BfkBsaUZ7vqAgARhv3ig!!/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1lKSi9vQXd3QUFFWWdBQ0VJUWhDRUVJaEZLQS EvNEZHZ2RZbktKMEZSb1hmckNIZGgvN18wXzFMN0c3LzEyOTg4 Mzcvc2EuVHJlZQ!!?message=VIEW_DOCUMENT&id=405&idparent=null&query=&criteria=1


Pýtam sa, aj v tom prípade musí vydať blok z ERP podľa teba, ak nemá povinnosť evidovať tržby registračnou pokladňou?
veronikasad
05.06.08,16:00
Ak je deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti, daňový subjekt vydá doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti podľa § 2 písm. j) vyhl. č. 55/1994 Z.z.

To znamena doklad z ERP.

http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPMTHxAsmB2I76ke hCQLYHkqivR35uKlAu0hwoYuhj7m6uH5WTmp6YXKkfrO-tH6BfkBsaUZ7vqAgARhv3ig!!/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1lKSi9vQXd3QUFFWWdBQ0VJUWhDRUVJaEZLQS EvNEZHZ2RZbktKMEZSb1hmckNIZGgvN18wXzFMN0c3LzEyOTg4 Mzcvc2EuVHJlZQ!!?message=VIEW_DOCUMENT&id=405&idparent=null&query=&criteria=1
Nevidím tam dátum odpovede z DR. V texte je stará vyhláška o ERP...
evina
05.06.08,16:06
Ak je deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti, daňový subjekt vydá doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti podľa § 2 písm. j) vyhl. č. 55/1994 Z.z.

To znamena doklad z ERP.Pozri si prosím príspevok č. 30 aj s priloženým nickom, kde nájdeš stanovisko DRSR platné k tomuto dátumu...
slimak
05.06.08,23:36
smith, len hadam , zrejme nie
pri platcovi dph na 50 000 treba vystavovat "velku fakturu" a ci sa to potom riesi PPD ci ERP? Da sa podla mna aj tak aj tak.

veronikasad,
je to aktulne vylepene na drsr

mozu sa mylit, treba ich aj mna na to upozornit, nech mam v tom jasno

evina staci mi link na vyhlasku, zakon ci na nove stanovisko
Kristina27
04.07.08,07:57
Mysleli ste tým, že obmedzenie platby cez ERP do 50 tis. už neplatí? Odkedy? Pretože mám doklad z ERP na 100 tis. a predajca nedal k tomu faktúru ani dodací list.
evina
04.07.08,08:16
Mysleli ste tým, že obmedzenie platby cez ERP do 50 tis. už neplatí? Odkedy? Pretože mám doklad z ERP na 100 tis. a predajca nedal k tomu faktúru ani dodací list.

Obmedzenie platí. § 71 zákona o DPH :
5/ Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).
evina
04.07.08,08:24
smith, len hadam , zrejme nie
pri platcovi dph na 50 000 treba vystavovat "velku fakturu" a ci sa to potom riesi PPD ci ERP? Da sa podla mna aj tak aj tak.

veronikasad,
je to aktulne vylepene na drsr

mozu sa mylit, treba ich aj mna na to upozornit, nech mam v tom jasno

evina staci mi link na vyhlasku, zakon ci na nove stanovisko

V nicku "Príjem v hotovosti" v spomínanom príspevku 30 máš všetko čo požaduješ.
Vyhláška 55/1994 - pôvodné znenie - platilo to tak ako píšeš Ty i Tebou pripojená odpoveď DRSR.
Novelizáciou Vyhlášky k 1.1.1997 sa táto skutočnosť zmenila tak ako opisujem -*znenie 353/1996.

Od 1.9.2008 však môže byť všetko ináč, ja si vysvetľujem ten zákon zatiaľ tak, že na platby v hotovosti treba používať vždy ERP. Ale nechajme sa prekvapiť výkladom, kde to zákonodarca zas zašmodrkal....

http://www.porada.sk/t85122-registracne-pokladne.html#post767967
dadkapo
04.07.08,17:02
Ahojte poradaci chcem sa opytat aka je vyska urokov z omeskania nesplatenia faktury a ci uz splatnost nezanikla. Faktura je zo septembra 2007 pisomne upomienky nedostali dostali vsak par ustnych. Ako to riesit? samozrejme ze im chceme pripisat aj uroky z omeskania a pohrozit im sudnym konanim?! Dakujem za rady
Dav
04.07.08,17:48
Písomne doporučene vyzvať na úhradu nezaplatenej faktúry. V upomienke (Upomienka - pokus o zmier) spomenúť aj to, kedy a ako boli ústne upomínaní. Stanoviť lehotu na zaplatenie. Pokiaľ nebolo dohodnuté v zmluve, alebo uvedené na faktúre, aká bude výška úrokov z omeškania, používa sa 0,6% za každý omeškaný deň. Možete sa rozhodnúť aj pre úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby NBS. Vyčíslenie úrokov do dňa vyhotovenia upomienky môžte dať priamo do výzvy na zaplatenie. V závere výzvy ich upozornite, že pokiaľ nezaplatia do stanoveného termínu, postúpite vašu pohľadávku na vymáhanie súdnou cestou.
dadkapo
05.07.08,09:03
Ďakujem pekne. Inak sa chcem ešte opýtať, že ona mala živnosť a reštauráciu. Lenže teraz som pozerala do živ. registra a 3.3.2008 živnosť zrušila... Teda dá sa od nej vymáhať nesplatená faktúra aj v takomto prípade?
dadkapo
05.07.08,09:19
A ešte som zabudla tie úroky majú byť 0,6 alebo 0,06? Lebo som niekde čítala že 0,05 tak preto sa pýtam. Ešte raz ďakujem. Som v tom nová tak ešte nemám skúsenosti
Dav
05.07.08,13:11
http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik-od-1-1-2008-a.html#365

Dakedy bolo 0,6 promile, teraz si pozri priložený link na OZ § 369, je tam aj výška sankcií.
Dav
05.07.08,13:14
Ďakujem pekne. Inak sa chcem ešte opýtať, že ona mala živnosť a reštauráciu. Lenže teraz som pozerala do živ. registra a 3.3.2008 živnosť zrušila... Teda dá sa od nej vymáhať nesplatená faktúra aj v takomto prípade?
Áno.
Iwett
12.08.08,12:45
FO je aj konateľ v s.r.o. Prosím Vás dá sa nejako interne zaúčtovať keď príde úhrada faktúry na účet FO keď je vystavená na s.r.o.?
Viem, že najsprávnejšie by bolo vrátiť platbu naspäť a poslala by sa na správny účet.
Ale bola by možnosť, že z účtu FO sa prevedie táto čiastka na s.r.o. a internými dokladmi sa vysvetlí dôvod??? Ďakujem
ZuzanaP
12.08.08,12:50
http://www.porada.sk/t4184-mylne-platby.html skús pozrieť, možno ti pomôže :)
Iwett
12.08.08,13:23
http://www.porada.sk/t4184-mylne-platby.html skús pozrieť, možno ti pomôže :)
Zuzka, dík, ale nepomohlo, v príklade sa platba dodávateľovi vrátila a riešilo sa čo ďalej. Ja som sa pýtala, či sa to dá bez vrátenia dodávateľovi, len nejakým interným dokladom Ale dík za ochotu.:)
liba2
12.08.08,22:50
FO je aj konateľ v s.r.o. Prosím Vás dá sa nejako interne zaúčtovať keď príde úhrada faktúry na účet FO keď je vystavená na s.r.o.?
Viem, že najsprávnejšie by bolo vrátiť platbu naspäť a poslala by sa na správny účet.
Ale bola by možnosť, že z účtu FO sa prevedie táto čiastka na s.r.o. a internými dokladmi sa vysvetlí dôvod??? ĎakujemAko krajné riešenie môžeš to urobiť. Len je divné, že na faktúre je uvedený účet s.r.o. - ako teda prišli na číslo účtu FO ?:confused:.
Požiadaj konateľa, aby poslal sumu faktúry na účet s.r.o. a súčasne poskytol fotokópiu výpisu bankového účtu FO. K prijatej platbe v s.r.o. prilož k výpisu túto kópiu účtu FO.
Iwett
13.08.08,08:26
Ako krajné riešenie môžeš to urobiť. Len je divné, že na faktúre je uvedený účet s.r.o. - ako teda prišli na číslo účtu FO ?:confused:.
Požiadaj konateľa, aby poslal sumu faktúry na účet s.r.o. a súčasne poskytol fotokópiu výpisu bankového účtu FO. K prijatej platbe v s.r.o. prilož k výpisu túto kópiu účtu FO.
díííííky za radu, toto som potrebovala počuť, tak ak to takto urobím, nemal by to byť taký veľký problém však. U FO príjem výdaj neovplyvnený, u PO to bude úhrada faktúry s vysvetlením a pripnutými kopiami dokladov. A na č . účtu ako prišli? My obchodujeme s nimi aj, aj. Ked je akcia so zamestnancami, tak cez s.r.o., ak niečo robí konateľ sám, faktrúra je na FO. Zrejme si to tam nejako poplietli.
Dúfam, že v budúcnosti sa nenájde nejaký expert, čo to môže vyhodiť z nákladov, len preto, že to nešlo z účtu dodávatela.:rolleyes:
liba2
13.08.08,09:04
.......Dúfam, že v budúcnosti sa nenájde nejaký expert, čo to môže vyhodiť z nákladov, len preto, že to nešlo z účtu dodávatela.:rolleyes:to určite nie, pre vás je OF predsa výnos :) .
Iwett
13.08.08,17:46
to určite nie, pre vás je OF predsa výnos :) .
jups, máš pravdu,som asi prepracovaná,mimotemy zišla by sa dovolenka:D
sbsgabi
23.04.12,21:10
Ano aj ja stým súhlasím Ja vystavým faktúru napr. 30.4.2012 a splatnosť faktúry niekto dáva 7 dní niekto 15 dní to záleží na tebe .a možeš napísať úhrada prevodom a ak ti zaplatia v hotovosti ty im dáš prijmový doklad kde napíšeš č. tej faktúry ktorú ti platia a oni ti dajú výdajkový pokl. doklad .a podpíšu ti ho aj faktúru .a pridáš si ho k faktúre ja si to pripínam k faktúre a napíšem do penaž. deníka že úhrada hotovosti.
Dobre to chápem? poradte nám a rada budem ked mi napíšete lebo práve teraz sa mi stal tiež taký prípad a tak som to riešila bolo to správne?
Paula
23.04.12,21:17
Ano aj ja stým súhlasím Ja vystavým faktúru napr. 30.4.2012 a splatnosť faktúry niekto dáva 7 dní niekto 15 dní to záleží na tebe .a možeš napísať úhrada prevodom a ak ti zaplatia v hotovosti ty im dáš prijmový doklad kde napíšeš č. tej faktúry ktorú ti platia a oni ti dajú výdajkový pokl. doklad .a podpíšu ti ho aj faktúru .a pridáš si ho k faktúre ja si to pripínam k faktúre a napíšem do penaž. deníka že úhrada hotovosti.
Dobre to chápem? poradte nám a rada budem ked mi napíšete lebo práve teraz sa mi stal tiež taký prípad a tak som to riešila bolo to správne?


Reguješ na príspevok z roku 2008...a o tom, či stačí PPD, máš reakciu tu:
http://www.porada.sk/t157990-p3-uhrada-faktury-v-hotovosti-a-prijmovy-doklad.html#post2046792

+ prísp. za ním