pavels
16.06.07,19:15
Dobrý deň, prosím o odpoveď na 2 otázky týkajúce sa RZZP za rok 2006.

Popis situácie: Poistenec je ZTP, plne invalidný, poberá plný invalidný dôchodok. Od 1.1.2006 do 5.9.2006 bol SZČO. Pred 1.1.2006 mal preplatok zdravotného poistenia 650 Sk, ktorý mu nebol vrátený, ale VZP ho použila k uhradení platieb poistného za mesiace júl, august a čiastočne za september 2006. Tento preplatok nebol zahrnutý do základu dane za rok 2006.

Otázka 1: Na ktorom riadku RZZP typ B sa má preplatok z roku 2005 uviesť, aby v oddiele VII. vyšiel správny preplatok/nedoplatok za rok 2006.

Otázka 2: Ako mám vyplniť RZZP v oddiele IX ., aby nevznikla povinnosť platiť preddavok od 1.7.2007, keď už poistenec nepodniká od 5.9.2006.

Ďakujem za odpoveď.
Orsz
16.06.07,19:29
Dobrý deň, prosím o odpoveď na 2 otázky týkajúce sa RZZP za rok 2006.

Popis situácie: Poistenec je ZTP, plne invalidný, poberá plný invalidný dôchodok. Od 1.1.2006 do 5.9.2006 bol SZČO. Pred 1.1.2006 mal preplatok zdravotného poistenia 650 Sk, ktorý mu nebol vrátený, ale VZP ho použila k uhradení platieb poistného za mesiace júl, august a čiastočne za september 2006. Tento preplatok nebol zahrnutý do základu dane za rok 2006.

Otázka 1: Na ktorom riadku RZZP typ B sa má preplatok z roku 2005 uviesť, aby v oddiele VII. vyšiel správny preplatok/nedoplatok za rok 2006.

Otázka 2: Ako mám vyplniť RZZP v oddiele IX ., aby nevznikla povinnosť platiť preddavok od 1.7.2007, keď už poistenec nepodniká od 5.9.2006.

Ďakujem za odpoveď.

K 1. preplatok sa v tomto prípade uvedie ako započítaný nedoplatok z minulých období - v r.28 sa uvedie suma zdravotného poistenia, o ktorú bol ponížený ZD podľa účtovníctva do 31.12.06 - takže výsledný efekt pri započítaní preplatku je nula / na jednej strane + ale na druhej - /. Dúfam, že som sa správne vyjadrila.
k 2. ak už nepodniká, v oddieli IX. sa r.66 už nevypisuje. Na ZP vedia prečo, ak bol živnostník riadne odhlásený z tohto titulu zo zdravotného poistenia.
pavels
16.06.07,19:42
K 1. preplatok sa v tomto prípade uvedie ako započítaný nedoplatok z minulých období - v r.28 sa uvedie suma zdravotného poistenia, o ktorú bol ponížený ZD podľa účtovníctva do 31.12.06 - takže výsledný efekt pri započítaní preplatku je nula / na jednej strane + ale na druhej - /. Dúfam, že som sa správne vyjadrila.
k 2. ak už nepodniká, v oddieli IX. sa r.66 už nevypisuje. Na ZP vedia prečo, ak bol živnostník riadne odhlásený z tohto titulu zo zdravotného poistenia.

Nerozumiem odpovedi na preplatok, na ktorom riadku sa uvedie ten preplatok 2005, alebo ku ktorej sume sa pripočíta? Na aký riadok?

K bodu 2. len drobnú pod-otázku, nemá sa potom nechať nevyplnený cely oddiel IX?
Orsz
16.06.07,19:57
Nerozumiem odpovedi na preplatok, na ktorom riadku sa uvedie ten preplatok 2005, alebo ku ktorej sume sa pripočíta? Na aký riadok?

K bodu 2. len drobnú pod-otázku, nemá sa potom nechať nevyplnený cely oddiel IX?

Ten preplatok tam proste nebudeš uvádzať - pretože sa prejavil v započítaní, uvediem príklad: za rok 2006 si platil mesačne 966,-Sk
mesiace 1-8........................................966 x 8 = 7728,-
preplatok za rok 2005 bol napr................ 1000,-Sk
nedoplatok z minulých období napr........... 1050,-Sk
__________________________________________________ _
Celkom zaplatené ZP za rok 2006, o ktorý si si ponížil základ dane je:
Vyčíslenie ZD bez zaplateného poistného:
ZD
- 7728 zaplatené poistné 1-8
+ 1000 preplatok ZP 2005
- 1000 započítanie preplatku /akoby zaplatené/
__________________________________________________ _
celkom zaplatené 7728,- Sk ......a to sa uvedie na r.28.

Ak by neboli žiadne pohľadávky na ZP z minulých období, tak by sa to prejavilo v r.28 takto:
7728 - 1000 = 6728,-Sk - to znamená, že ZD bol ponížený o rozdiel zaplateného a vráteného.

Je rozdiel vo vykazovaní preddavkov za rok 2006 na r.26, a sumou na r.28, kde sa zahrňajú všetky platby do ZP uskutočnené v čase 1.1.-31.12.2006, vrátane nedoplatkov a preplatkov minulých období.

K tomu oddielu IX. myslím, že nebude vadiť ak nebude vypísaný, ak je bezpredmetný, ale pre istotu sa môžeš spýtať v zdr.poisťovni.
pavels
16.06.07,20:06
Ďakujem, odpoveď mi pomohla. Srdečný pozdrav.
pavels
17.06.07,09:28
Ospravedlňujem sa, že znova otváram túto tému, ale pri realizácii odporúčaného postupu mi nevyšiel správny nedoplatok/preplatok na r. 56. Preto dávam presné podklady - čísla.

zaplatené preddavky 2006 (r. 26) ............... 1368
povinnosť zaplatiť 2006 (r. 42) ................... 1973
rozdiel preddavky-povinnosť (r. 26 - r. 42) ... -605
preplatok 2005 ......................................... 510 (bol použitý v roku 2006)
nedoplatok 2006 po zarátaní preplatku 2005 .... 95

Keď presne postupujem podľa návodu Eriky (ale aj napríklad podľa pána Mihála http://mihal.blog.sme.sk/c/97792/Strnast-zakladnych-pravidiel-pri-rocnom-zuctovani-poistneho.html), dostanem:

r. 36 ........................ 1368
r. 28 ........................ 1878
r. 55 ........................ 1973
r. 56 .......................... 605 nedoplatok

Ale poistenec nemá nedoplatok u ZP 605 Sk, ale nedoplatok 95 Sk. Pripadá mi neprirodzené uvádzať v neprospech poistenca nedoplatok 605 Sk, keď má nedoplatok 95 Sk, čo potvrdili aj výpisy zo ZP.

Ako na to?
Orsz
17.06.07,10:45
Ospravedlňujem sa, že znova otváram túto tému, ale pri realizácii odporúčaného postupu mi nevyšiel správny nedoplatok/preplatok na r. 56. Preto dávam presné podklady - čísla.

zaplatené preddavky 2006 (r. 26) ............... 1368
povinnosť zaplatiť 2006 (r. 42) ................... 1973
rozdiel preddavky-povinnosť (r. 26 - r. 42) ... -605
preplatok 2005 ......................................... 510 (bol použitý v roku 2006)
nedoplatok 2006 po zarátaní preplatku 2005 .... 95

Keď presne postupujem podľa návodu Eriky (ale aj napríklad podľa pána Mihála http://mihal.blog.sme.sk/c/97792/Strnast-zakladnych-pravidiel-pri-rocnom-zuctovani-poistneho.html) (http://mihal.blog.sme.sk/c/97792/Strnast-zakladnych-pravidiel-pri-rocnom-zuctovani-poistneho.html%29), dostanem:

r. 36 ........................ 1368
r. 28 ........................ 1878
r. 55 ........................ 1973
r. 56 .......................... 605 nedoplatok

Ale poistenec nemá nedoplatok u ZP 605 Sk, ale nedoplatok 95 Sk. Pripadá mi neprirodzené uvádzať v neprospech poistenca nedoplatok 605 Sk, keď má nedoplatok 95 Sk, čo potvrdili aj výpisy zo ZP.

Ako na to?

Pavels, ten preplatok sa týka roku 2005, aj keď bol zaplatený a zúčtovaný v roku 2006. Teda na výsledok ročného zúčtovania ZP by nemal mať vplyv - nezapočítava sa do zaplatených preddavkov. Dôležité sú zaplatené preddavky r. 26, a vypočítané poistné r. 55. Preplatok z roku 2005, aj prípadné nezrovnalosti z minulých rokov v podstate sa nezohľadňujú - v r.28 figurujú len preto, lebo sa má určiť správny vymeriavací základ, teda základ neponížený o zaplatené poistné v účtovnom roku. Dúfam, že som sa dobre vyjadrila :) .
pavels
17.06.07,14:08
Pavels, ten preplatok sa týka roku 2005, aj keď bol zaplatený a zúčtovaný v roku 2006...

Snáď si rozumieme, ale radšej upresnenie. Ten preplatok vznikol (bol cez banku zaplatený) v roku 2005, teda pred 1.1.2006 a po 1.1.2006 ho ZP použila na čiastočné vyrovnanie nedoplatku. Celá moja otázka a spôsob vyplnenia smeruje k tomu, aby nebol vykázaný nedoplatok 605 Sk, keď poistenec má k 31.12.2006 aj k dnešnému dňu záväzok/dlh iba 95 Sk.

Paralelne sa pýtam aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čakám na odpoveď.
Orsz
17.06.07,16:26
Snáď si rozumieme, ale radšej upresnenie. Ten preplatok vznikol (bol cez banku zaplatený) v roku 2005, teda pred 1.1.2006 a po 1.1.2006 ho ZP použila na čiastočné vyrovnanie nedoplatku. Celá moja otázka a spôsob vyplnenia smeruje k tomu, aby nebol vykázaný nedoplatok 605 Sk, keď poistenec má k 31.12.2006 aj k dnešnému dňu záväzok/dlh iba 95 Sk.

Paralelne sa pýtam aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čakám na odpoveď.

Pozor treba rozlíšiť záväzok z preddavkov a nesplatených dlhov - a záväzok resp.dlh po predložení ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2006. To je vytvorenie vlastne nového dlhu alebo pohľadávky, ktorý sa určí na základe celkových príjmov podľa §6 a §5, nejde o vykázanie dlhu k 31.12.06.