adriana126
17.06.07,15:14
Pri predaji družstevného bytu musí sa platiť daň z príjmu?
vieroslava
17.06.07,15:47
Družstevný byt nemôžeš predať, pri družstevnom byte môžeš urobiť iba prevod členských práv. Teda nejedná sa o klasický predaj nehnuteľnosti a preto neplatíš ani daň z príjmu.
adriana126
17.06.07,15:54
ďakujem za pomoc
Steven111
17.06.07,15:57
Ahoj, závisí od toho či v nom mal niekto trvalý pobyt aspon 2 roky...napíš bližšie info...
Steven111
17.06.07,16:02
Družstevný byt nemôžeš predať, pri družstevnom byte môžeš urobiť iba prevod členských práv. Teda nejedná sa o klasický predaj nehnuteľnosti a preto neplatíš ani daň z príjmu.


Od dane je oslobodený príjem z:

z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.
Johanka
17.06.07,16:50