jana555
17.06.07,17:27
Dobrý den. Chcem poprosiť o radu:
Živnostník, ktorý nie je platca DPH, má JU, sa chce začať zaoberať sprostredkovaním predaja áut na základe zmluvy o sprostredkovaní s tým, že aj do ŽL si doplní sprostr.činnosť.
Na základe zmluvy o sprostredkovaní bude fakturovať provízie bez DPH? Pri predaji áut by on preberal hotovosť a túto odovzdával tretej osobe, s ktorou spísal sprostredkovateľskú zmluvu.
Bude vystavovať príjmové doklady pre zákazníka v svojom mene, následne výdavkové doklady pri odovzdaní hotovosti tretej osobe - tieto doklady budú účtované ako príjem a výdaj neovpl. základ dane a nerátajú sa do obratu pre účely DPH?
Orsz
17.06.07,17:43
Dobrý den. Chcem poprosiť o radu:
Živnostník, ktorý nie je platca DPH, má JU, sa chce začať zaoberať sprostredkovaním predaja áut na základe zmluvy o sprostredkovaní s tým, že aj do ŽL si doplní sprostr.činnosť.
Na základe zmluvy o sprostredkovaní bude fakturovať provízie bez DPH? Pri predaji áut by on preberal hotovosť a túto odovzdával tretej osobe, s ktorou spísal sprostredkovateľskú zmluvu.
Bude vystavovať príjmové doklady pre zákazníka v svojom mene, následne výdavkové doklady pri odovzdaní hotovosti tretej osobe - tieto doklady budú účtované ako príjem a výdaj neovpl. základ dane a nerátajú sa do obratu pre účely DPH?

Tu by bolo dobré, aby firma, ktorá predáva autá, dala splnomocnenie živnostníkovi preberať hotovosť od konečného zákazníka. Príjmový doklad by mal však znieť na firmu-prvého predajcu - nie na živnostníka, ale živnostník sa na základe splnomocnenia podpíše, že hotovosť prevzal. Pretože faktúra alebo kúpnopredajná cena je vystavená od firmy-dodávateľa konečnému zákazníkovi, a príjmový doklad by znel ako úhrada inej osobe.
jana555
17.06.07,19:16
Dakujem za odpoveď.
Ešte si chcem potvrdiť: Živnostník ako neplatca DPH bude fakturovať provízie bez DPH? Môže byť súčasťou sprostredkovateľskej zmluvy aj článok, ktorý by nahrádzal splnomocnenie na preberanie hotovosti? V tomto prípade by živnostník účtoval len o provízii, ostatné platby by boli mimo jeho účtovníctva, t.j., že mu neovplyvnia ani obrat pre účely DPH?
Orsz
17.06.07,19:19
Dakujem za odpoveď.
Ešte si chcem potvrdiť: Živnostník ako neplatca DPH bude fakturovať provízie bez DPH? Môže byť súčasťou sprostredkovateľskej zmluvy aj článok, ktorý by nahrádzal splnomocnenie na preberanie hotovosti? V tomto prípade by živnostník účtoval len o provízii, ostatné platby by boli mimo jeho účtovníctva, t.j., že mu neovplyvnia ani obrat pre účely DPH?

Áno, môže.
jana555
17.06.07,20:13
Ďakujem za radu.