Orsz
17.06.07,17:57
Autokredit - po preštudovaní príspevkov a mojich dokladov, ide vlastne o úver, nie o leasing. Faktúra znie na odberateľa, nie na leasingovú spoločnosť /tá figuruje v TP ako vlastník, a firma je držiteľ/, ale leasing.spoločnosť poskytla finančnú čiastku na zaplatenie, na ktorú vystavila splátkový kalendár na 36 mesiacov - ten obsahuje vyčíslenú istinu úveru, a úrok. DPH tam nie je, keďže ide o úver. Problém je, že ide o osobné auto, takže nárok na odpočet DPH nie je. Čo teda s DPH? Je to jednorázový náklad na účte 548, alebo je súčasťou obstarávacej ceny na odpisovanie. Auto zrejme riadne zaradím do 1.odpisovej skupiny, a budem odpisovať 4 roky. Úver zaúčtujem na účet 479 - ostatné dlhodobé záväzky, a budem postupne splácať 479/221. Mesačne si budem predpisovať cez ID úrok 562/479. Je to takto spávne? Prosím o radu, ako mám účtovať o neuplatnenej DPH. Ďakujem.
andrej_rv
17.06.07,18:37
Podľa § 25 ods. 5 písm. b) ZDP je súčasťou vstupnej ceny aj DPH u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a nemôže ju odpočítať. Tento postup sa v zmysle § 25 ods. 6 neuplatňuje len pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu. U ostatných foriem obstarania - teda aj pri nákupe na úver resp. na splátky - je DPH pri nákupe osobných automobilov súčasťou obstarávacej ceny a do nákladov sa premietne len vo forme odpisov.
Orsz
17.06.07,18:52
Podľa § 25 ods. 5 písm. b) ZDP je súčasťou vstupnej ceny aj DPH u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a nemôže ju odpočítať. Tento postup sa v zmysle § 25 ods. 6 neuplatňuje len pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu. U ostatných foriem obstarania - teda aj pri nákupe na úver resp. na splátky - je DPH pri nákupe osobných automobilov súčasťou obstarávacej ceny a do nákladov sa premietne len vo forme odpisov.

Andrej, veľká vďaka ;) .
betka
17.06.07,19:01
ešte doplním, že majetok môže byť odpisovaný aj dańovníkom, kt. nemá k automobilu vlastnícke rávo, ak účtuje v súlade s účtovníctvom o automobile:-ku kt. vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva auto kupujúci užíva - kúpa na splátky.
Orsz
17.06.07,19:22
ešte doplním, že majetok môže byť odpisovaný aj dańovníkom, kt. nemá k automobilu vlastnícke rávo, ak účtuje v súlade s účtovníctvom o automobile:-ku kt. vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva auto kupujúci užíva - kúpa na splátky.

Áno, veď v podstate je to postavené ako leasing, ale nie je to leasing. Ale odpisovať to bude firma-držiteľ. Teda môj klient. Vidíš Janka, nad týmto som sa ani nezamyslela.
andrej_rv
17.06.07,19:33
Pri takýchto predajoch "na splátky" si úverujúca spoločnosť často do doby splatenia poisťuje predmet predaja tzv. zmluvou o zabezpečovacom prevode práva a zároveň uzavrie s klientom zmluvu o výpožičke. Z hľadiska odpisovania má potom právo odpisovať predmet kúpy tak isto užívateľ - § 24 ods. 1 písm. a) ZDP, ako v prípade uvedenom Betkou (to je zas podľa písm. b)