JankaV
18.06.07,05:52
Dobré ráno,
v I. Q som odpočítala DPH z lízingu, čo bolo na faktúre. Prišla som na to, že je to nesprávne až teraz.
Prosím vás, ďalší postup bude, že podám dodatočné DP, kde budú správne údaje. A je za to pokuta?
Z DU ešte neprišla ani koruna, chvalabohu.
Pekný deň prajem
Vladimír Ozimý
18.06.07,07:01
noo podľa všetkého máte nadmerný odpočet...to jest ak vám nič nezaplatili tak vám nevyrubia pokutu lebo v podstate neškoduje...takže rýchlo podať DDP
Johanka
18.06.07,08:42
Zákon o správe daní a poplatkov
§ 35
Správne delikty
(3) Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení a vyššou daňou uvedenou daňovým subjektom v dodatočnom daňovom priznaní, alebo v dodatočnom hlásení, správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške. Rovnako sa postupuje, ak daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním zvýši vlastnú daňovú povinnosť 11ac) alebo zníži nadmerný odpočet 11ad) uvedený v daňovom priznaní, alebo tento postup sa uplatní aj pri podaní daňového priznania, ktorým sa zníži uplatnené vrátenie dane.1b) Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní na vlastnú daňovú povinnosť, 11ac) správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti 11ac) uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerným odpočtom 11ad) uvedeným v daňovom priznaní.
JankaV
18.06.07,12:01
To naozaj zákon nepočíta s tým, že je možné sa aj pomýliť? Úplne legálne? A úplne, keď je jednoznačné, že to nebol ani úmysel? To skutočne ste všetci, čo ste podávali dodatočné DP z DPH platili také pokutiská?
evina
18.06.07,12:30
To naozaj zákon nepočíta s tým, že je možné sa aj pomýliť? Úplne legálne? A úplne, keď je jednoznačné, že to nebol ani úmysel? To skutočne ste všetci, čo ste podávali dodatočné DP z DPH platili také pokutiská?

Pokuta závisí od sumy, takže ťažko hovoriť, či by išlo o pokutisko...
Do 500 SK sa pokuta nevyrubuje.
JankaV
18.06.07,13:13
Je to okolo 50 tis Sk - nahodila fakturu za lizing ako normálnu dodávateľskú faktúru a bolo to. Chápla by som, keby to bolo opravené po tom, čo mi prídu peniaze z DU, alebo že by som ovplyvnila svoju daňovú povinnosť, ale takto nikto o nič neprišiel. DU môže byť rád, že vratka dane bude nižšia. Ja by som tak či tak nemala daňovú povinnosť.
Viete čo, už nemám rada DPH a ani lízing.
Ďakujem za podporu
evina
18.06.07,13:21
Je to okolo 50 tis Sk - nahodila fakturu za lizing ako normálnu dodávateľskú faktúru a bolo to. Chápla by som, keby to bolo opravené po tom, čo mi prídu peniaze z DU, alebo že by som ovplyvnila svoju daňovú povinnosť, ale takto nikto o nič neprišiel. DU môže byť rád, že vratka dane bude nižšia. Ja by som tak či tak nemala daňovú povinnosť.
Viete čo, už nemám rada DPH a ani lízing.
Ďakujem za podporu

Pokuta vychádza na 3 188 SK
JankaV
18.06.07,13:33
Už nikdy nepodám dodatočné DP.
Zoltán Kovács
18.06.07,13:36
Už nikdy nepodám dodatočné DP.

A radšej počkáš na kontrolu z DÚ po 5 rokoch, kde ti tie úroky budú oveľa vyššie?
evina
18.06.07,13:41
Už nikdy nepodám dodatočné DP.

V tom prípade po daňovej kontrole zaplatíš 6 375....
Johanka
18.06.07,14:36
Už nikdy nepodám dodatočné DP.
... škoda, že nie je tlačítko NESÚHLASÍM.
A čo by si robila ďalej ? Nebudeš odpočítavať daň zo splátok leasingu alebo si odpočítaš daň ešte raz cez splátky? Nepodaním DDP len nabalíš snehovú guľu ....
Zoltán Kovács
18.06.07,14:38
... škoda, že nie je tlačítko NESÚHLASÍM.
A čo by si robila ďalej ? Nebudeš odpočítavať daň zo splátok leasingu alebo si odpočítaš daň ešte raz cez splátky? Nepodaním DDP len nabalíš snehovú guľu ....

mimotemyAle máš tlačítko svetlo-tma
Jana Acsová
18.06.07,14:44
Už nikdy nepodám dodatočné DP.
Veľké sklamanie ... za nami more práce a nechcená náhodná chyba. No čo už. Stáva sa. Ale zamrzí to, však?
Hlavu hore :)
JankaV
19.06.07,05:40
Dobré ráno, včera som bola fakt veľmi nas...., ale večer som si prechádzala iné veci z Porady a narazila som na tému Odpustenie penále a iných sankčných poplatkov. Tak ma to trochu uspokojilo. Ale aj tak ma neskutočne dráždi zákon, ktorý úplne vylučuje ľudské omyly. A ešte k tomu na Slovensku.
Ďakujem všetkým za čas, ktorý mi venovali.
emgeton
19.06.07,06:46
Je to okolo 50 tis Sk - nahodila fakturu za lizing ako normálnu dodávateľskú faktúru a bolo to. Chápla by som, keby to bolo opravené po tom, čo mi prídu peniaze z DU, alebo že by som ovplyvnila svoju daňovú povinnosť, ale takto nikto o nič neprišiel. DU môže byť rád, že vratka dane bude nižšia. Ja by som tak či tak nemala daňovú povinnosť.
Viete čo, už nemám rada DPH a ani lízing.
Ďakujem za podporu

Ak som dobre čítal novelu správy daní a poplatkov, tak od 1.9. 2007 už za takýto prípad nebudete platiť pokutu.


ZDROJ: JASP-WEB,

41. V § 35 odseky 3 a 4 znejú:

"(3) Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení a vyššou daňou uvedenou daňovým subjektom v dodatočnom daňovom priznaní, alebo v dodatočnom hlásení, správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške. Rovnako sa postupuje, ak daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním zvýši vlastnú daňovú povinnosť11ac) alebo zníži nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní; tento postup sa uplatní aj pri podaní daňového priznania, ktorým sa zníži uplatnené vrátenie dane.1b) Ak daňový subjekt podal dodatočné daňové priznanie, ktorým si znížil nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní, pred vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu, správca dane pokutu neuloží. Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní na vlastnú daňovú povinnosť, 11ac) správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti11ac) uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerným odpočtom11ad) uvedeným v daňovom priznaní; ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie pred vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona, 11ad) správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške z vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v tomto dodatočnom daňovom priznaní.