Klapkova
18.06.07,07:49
Mám jeden problem, fy sa na valnom zhromaždení dohodla o odkupený podielu jedneho spoločníka na druheho. Tým mi vznika zvýšenie ZI u jedneho spoločníka a u druheho zníženie a teda aj uplne odkúpenie jeho podielu. Našla som účtovanie 411Aú/411Aú (čiže podla analitiky) len niesom si ista či je to správne. Potrebujem však vytvoriť záväzok na základe ktorého bude zaplatené odkúpenie podielu. A tu vôbec neviem ake bude učtovanie. Neviete mi niekto stým prosím Vás pomôcť?? !!!!
vopred ďakuejm
:mee:
Zoltán Kovács
18.06.07,08:03
Mám jeden problem, fy sa na valnom zhromaždení dohodla o odkupený podielu jedneho spoločníka na druheho. Tým mi vznika zvýšenie ZI u jedneho spoločníka a u druheho zníženie a teda aj uplne odkúpenie jeho podielu. Našla som účtovanie 411Aú/411Aú (čiže podla analitiky) len niesom si ista či je to správne. Potrebujem však vytvoriť záväzok na základe ktorého bude zaplatené odkúpenie podielu. A tu vôbec neviem ake bude učtovanie. Neviete mi niekto stým prosím Vás pomôcť?? !!!!
vopred ďakuejm
:mee:

Záväzok nemôžeš vytvoriť. Je to súkromná vec spoločníkov. Kupujúci musí zaplatiť z vlastného vrecka a nie z firemných.
JAJA11
18.06.07,08:23
Mám jeden problem, fy sa na valnom zhromaždení dohodla o odkupený podielu jedneho spoločníka na druheho. Tým mi vznika zvýšenie ZI u jedneho spoločníka a u druheho zníženie a teda aj uplne odkúpenie jeho podielu. Našla som účtovanie 411Aú/411Aú (čiže podla analitiky) len niesom si ista či je to správne. Potrebujem však vytvoriť záväzok na základe ktorého bude zaplatené odkúpenie podielu. A tu vôbec neviem ake bude učtovanie. Neviete mi niekto stým prosím Vás pomôcť?? !!!!
vopred ďakuejm
:mee:

Stačí len urobiť prevod na analytike. :rolleyes: Ostatné nie je čo účtovať, je to vec tých dvoch spoločníkov.
Klapkova
18.06.07,08:37
Takže to urobim iba tou analitikou ako som pýsala? z jedneho učtu na druhý?? nič viac??
Johanka
18.06.07,08:45
Ak sú spoločníci FO - občania nie je o čom účtovať. Pozri si Zmluvu o prevode obchodného podielu, kto je predávajúci a kto kupujúci. Nemôžeš účtovať v účtovníctve s.r.o. o záväzkoch a pohľadávkach súkromných osôb ...
Iný prípad by bol, keby jedna alebo obidve zmluvné strany boli PO a predmetom zmluvy by boli obchodné podiely v ďalšej s.r.o., potom by sme u predávajúceho alebo kupujúceho účtovali aj o prevodoch obch.podielov.
Klapkova
18.06.07,09:06
obaja su spoločníci vo firme, stým že jeden spoločník odstupuje uplne z firmy a tento druhý kupuje jeho podiel. tak to bolo dohodnute na valnom zhromaždeni a je z toho urobený záznam. čiže ide mi o ten prevod hovotosti.
ale v podstate su PO kedže kupijuci je vlastníkom dcerskej spoločnosti.
Johanka
18.06.07,09:16
Aby sme to nezamotali ...:)
Napíš podľa zmluvy o prevode obchodného podielu, kto je kupujúci a kto predávajúci.
Klapkova
18.06.07,09:36
ok....napišem text čo tu mám!

prevodca je spoločníkom spoločnsoti XXX s.r.o. so sídlom.....zapisaný v obchodnom registri OS v Trenčíne, s obchodným podielom vo výške 6% ktorý zodpoveda peňažnemu vkladu ...... SK, ktorý bol úplne splatený. Nadobudateľ je pán.Ján.....trvale bytom....
Prevodca prevádza na nadobúdateľa svoj obchodný podiel v poločnosti XXX tejto zmluvy a nadobudateľ tento obchodný podiel prijima

Nadobudateľ sa zaväzuje dohodnutú cenu zaplatiť prevodcovi v hotovosti v lehote.

No dúfam že to stači, nikdy som sa stýmto nestretla tak neviem čo stým.
Johanka
18.06.07,09:42
V spoločnosti XXX s.r.o účtuješ len v rámci AE účtu 411.
Klapkova
18.06.07,09:56
takže učtujem len v rámci tej analitiky? a stou hotovostou......to nikde nebudem evidovať iba vrámci toho navýšenia ZI?
Johanka
18.06.07,09:58
Zvyšovalo sa ZI?
Klapkova
18.06.07,10:12
ano ZI toho kupujuceho máme to na dvoch učtoch jeho vklad a vklad tej spoločnisti....on vlastne odkupuje zvyšný podiel spoločnsoti, čiže už bude 100% vlastníkom. máme na 411100 - 210000,- a na druhom 411200 - 30000,- vlastne ten podiel ktorý teraz odkupuje, vrámci fy sa nezvyšuje ZI ale iba v rámci podielnika že teda vlastných už uplných 100% čiže dostať to na tu 411100
Zoltán Kovács
18.06.07,10:42
ano ZI toho kupujuceho máme to na dvoch učtoch jeho vklad a vklad tej spoločnisti....on vlastne odkupuje zvyšný podiel spoločnsoti, čiže už bude 100% vlastníkom. máme na 411100 - 210000,- a na druhom 411200 - 30000,- vlastne ten podiel ktorý teraz odkupuje, vrámci fy sa nezvyšuje ZI ale iba v rámci podielnika že teda vlastných už uplných 100% čiže dostať to na tu 411100

Na základe rozhodnutia VZ preúčtuješ 411200/411100 30.000,- Sk. A to je všetko čo sa ti v účtovníctve objaví, nič viac a nič menej.
Klapkova
18.06.07,10:57
Velmi pekne Vám všetkým ďakujem za pomoc......moc ste mi pomohli!! :) dobuduca už viem ako na to :) a aspon ste ma uistili v mojom preppoklade....fakt pekne ďakujem... ;)