IVEB
18.06.07,10:54
Dobrý deň , potrebovala by som radu. Zamestnanec ukončil Vysokú školu a doniesol mi Diplom. Môžem nahlásiť zmenu na SP a ZP / doplniť titul / aj bez toho , že nový občiansky preukaz nemá a ani si ho nemieni v najbližšej dobe zmeniť? / nie som si istá , či sa to oznamuje aj do ZP/

Vopred vďaka
alena
19.06.07,15:10
poistenec je povinný oznámiť príslušnej ZP najneskôr do ôsmich dní:
- zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu
- zmenu platiteľa poistného
- skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca
- skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné
IVEB
19.06.07,19:20
Nehnevaj sa , ale to nie je odpoveď na moju otázku.
Monika Kováčová
19.06.07,19:42
Môžeš . ak chceš.