Donda
18.06.07,11:39
SZČO kúpila predajný stánok-dočasnú stavbu v prenájme, na 5 rokov-za 250.000,- Sk.
Polročne platí MiÚ nájomné za miesto, kde daná stavba stojí. Ako zaúčtovať v JÚ stánok a ako nájomné?
betka
18.06.07,13:03
Zaradila by som to 2.OS, odpisy 6 rokov, zvolím spôsob odpisovania, vytvorím kartu IM.
KP: 25.23.20 Montované stavby z plastov (Prístrešky, stavebné bunky, plážové kabíny... z plastov)

Nájom za miesto od MU by som účtovala ako VOZD-v členení prevádzková režia.
Donda
18.06.07,20:14
Ďakujem pekne za radu.
Danila
18.06.07,22:09
Zaradila by som to 2.OS, odpisy 6 rokov, zvolím spôsob odpisovania, vytvorím kartu IM.
KP: 25.23.20 Montované stavby z plastov (Prístrešky, stavebné bunky, plážové kabíny... z plastov)

Nájom za miesto od MU by som účtovala ako VOZD-v členení prevádzková režia.Pri dočasnej stavbe je potrebné odpisovať v zmysle §-26 ods.6 zákona o dani z príjmov: podiel vstupnej ceny a doby použiteľnosti.A tej zmienke o prenájme celkom nerozumiem.
betka
19.06.07,07:47
Osobne si myslím, že nejde o dočasnú stavbu, ale o samostatný HM, kt. je zaradený do 2:OS, nakt nie je povolené stav. povolenie alebo ohlásenie. Ide o búdku, kt. môžem premiestňovať..
guard
19.06.07,09:48
Danila - fyzická alebo právnická osoba si môže kúpiť predajný stánok a mať ho vo vlastníctve, ale ak ho má na pozemku mesta alebo obce, musí platiť nájomné za pozemok. Uzatvára na to zmluvu s mestom alebo obcou na dobu určitú alebo neurčitú, záleží od konkrétnej situácie.
Danila
19.06.07,11:58
Ale ja sa zvyčajne riadim tým, čo píše zadávateľ. A zadávateľ píše - dočasná stvba. Moja pripomienka preto patrila zadávateľovi.
Donda
19.06.07,13:34
Na zmluve má dotyčná osoba napísané dočasná stavba. Keď som sa jej na to pýtala, čo to je, povedala, že je to stánok postavený z panelov. Keďže je postavený na pozemku, ktorý patrí mestu, musí pravidelne platiť nájomné za plochu, na ktorej táto dočasná stavba stojí. MiÚ jej prenajíma túto plochu vždy na 5 rokov.
betka
19.06.07,13:51
TAkže príspevok č.7. Treba vždy napísať jasnejšie o čo ide, myslela som si, že ide o klasický PNS. Danilka to vysvetlila.