Vera7
18.06.07,11:46
Dobrý deň,

rada by som sa opýtala ohľadne zdanenia služobného auta používaného na súkromné účely. Manžel má služ.auto, ktoré bolo kupované ako N1 t.z., že firma auto kúpila bez DPH. Pri výpočte mzdy mu strhávajú 1% z obstarávacej ceny auta ale do obstarávacej ceny započítavajú aj DPH, aj keď auto bolo kupované bez DPH. Je to tak správne? Môžete pri, prosím, niekto poradiť?
Ďakujem
Veronika
Gabi03
18.06.07,11:50
Auto bolo určite kupované s DPH, ide len o to, že tú DPH-čku si firma mohla od štátu pýtať späť.
Na druhej strane do tejto vstupnej ceny podľa § 5 ods. 3 písm. a) by sa DPH auta nemala zarátať.
Je to možné iba v prípade, ak firma nie je platcom DPH, ale potom ani moja prvá veta neplatí.
Jana Acsová
18.06.07,12:05
Pri výpočte mzdy mu strhávajú 1% z obstarávacej ceny auta ale do obstarávacej ceny započítavajú aj DPH, aj keď auto bolo kupované bez DPH. Je to tak správne? Áno, je to správne.
Vera7
18.06.07,12:14
ďakujeme veľmi pekne za radu ;)
Jana Acsová
18.06.07,12:21
Ešte na doplnenie:

(3) Príjmom zamestnanca je aj
a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty,6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň cena zvýši...

Zvýraznený text naznačuje zahrnutie DPH do ceny vozidla pre účely ustanovenia § 5 odsl. 3 ZoDP.