kamca61
18.06.07,13:29
Prosím o rozlúsknutie tohoto prípadu: Firma A mala záväzok voči firme
B z titulu neuhradených faktúr, firma B postúpila pohľadávku firme C.
Firma C vymohla pohľadávku tak, že majetok firmy A v dražbe vydražil občan (nepodnikateľ). Ako zaučtovať túto "transakciu" u jednotlivých
firiem? Prosím poraďte.
firmy A .