Betka 495
18.06.07,14:47
Prosím o radu či pri predaji ornej pôdy je povinnosť platenia dane z príjmov a taktiež dane z nehnuteľnosti. Pôda bola zdedená, dedičské konanie prebehlo v roku 2000.
betka
18.06.07,18:07
Oslobodený je od dane príjem:
c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

Ak predáte nehnuteľnosť, a ste jej vlastníkom po dobu 5 rokov, je príjem od dane oslobodený.

Daň z nehnueľnosti sa platí každý rok, keď dôjde k zmene vlatníctva nehnuteľnosti, z titulu predaja, daň z nehnuteľnosti bude platiť nový vlastník.
svojar
19.06.07,06:22
Daň z nehnuteľnosti za tento rok už mala byť zaplatená miestne príslušnému Mestskému - /obecnému / úradu do 31. 5.
iliaska
01.12.09,17:47
mozem sa aj ja opytat?ked pozemok svokrovci vastnia 15 rokov a chceli by sme ho od nich kupit ale pred rokom bol darovany a aj prepisany na katastri a po mesiaci darovacia zmluva zrusena a pozemok prepisany naspat tak ci potrebne pri predaji platit dan z prijmu??