MAGDALIENKA
18.06.07,19:15
Ako vystaviť faktúru s DPH či BEZ?
My, slovenská firma registrovaná pre DPH v SR sme vykonali práce na hnuteľnom hmotnom majetku. Odberateľom je zahraničná firma so sídlom v Luxembursku, ktorá je registrovaná pre DPH aj v SR aj v ČR a samozrejme v LU. Hnuteľný majetok po vykonaní prác opustí SR a je prepravený do ČR.

Základným pravidlom na určenie miesta dodania ocenenia hnuteľného hmotného majetku a prác na hnuteľnom hmotnom majetku je pravidlo, že miestom dodania je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
Z tohto pravidla platí výnimka pre ocenenie hnuteľného hmotného majetku a pri prácach na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre zákazníka, ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte ako v členskom štáte, kde sa práce fyzicky vykonajú; v tomto prípade sa miesto dodania služby určuje podľa § 16 ods. 7 zákona.

1. Ak je odberateľ registrovaný pre daň aj v SR aj v inom členskom štáte, ktorá registrácia má prednosť?

2. Náš odberateľ následne túto službu refakturuje českej firme, registrovanej pre DPH v ČR. Aký daňový režim bude použitý pri tejto refakturácii?

Ďakujem
Orsz
18.06.07,19:48
Ako vystaviť faktúru s DPH či BEZ?
My, slovenská firma registrovaná pre DPH v SR sme vykonali práce na hnuteľnom hmotnom majetku. Odberateľom je zahraničná firma so sídlom v Luxembursku, ktorá je registrovaná pre DPH aj v SR aj v ČR a samozrejme v LU. Hnuteľný majetok po vykonaní prác opustí SR a je prepravený do ČR.

Základným pravidlom na určenie miesta dodania ocenenia hnuteľného hmotného majetku a prác na hnuteľnom hmotnom majetku je pravidlo, že miestom dodania je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
Z tohto pravidla platí výnimka pre ocenenie hnuteľného hmotného majetku a pri prácach na hnuteľnom hmotnommajetku, ak sa vykonajú pre zákazníka, ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte ako v členskom štáte, kde sa práce fyzicky vykonajú; v tomto prípade sa miesto dodania služby určuje podľa § 16 ods. 7 zákona.

1. Ak je odberateľ registrovaný pre daň aj v SR aj v inom členskom štáte, ktorá registrácia má prednosť?

2. Náš odberateľ následne túto službu refakturuje českej firme, registrovanej pre DPH v ČR. Aký daňový režim bude použitý pri tejto refakturácii?

Ďakujem

K 1. Práce boli vykonané v SR, bez ohľadu na to, čo sa bude diať s majetkom potom. Fakturovať by ste mali so slovenskou DPH - na im pridelené IČ DPH tu v SR.
K 2. Pri refakturácii bude potom postupovať podľa nášho zákona, keďže sú registrovaní i tu, a do ČR bude toto plnenie už intrakomunitárnym dodaním, a pod slovenským IČ DPH to fakturujú českej firme - podľa § 43 zákona - teda bez DPH s nárokom na odpočet v ČR (u českej firmy )